Zywa Oude wijsheid

Het is voorbij, vreemde belangen
herschikken het dagelijkse leven
en ruimen oude wijsheid op

De kinderen passen zich aan
Ze steken geen vinger uit
naar het stof en de lekkages

Ze halen hun schouders op
over de zoute zeewind
en zien de beestjes niet

Ze verbazen zich
wanneer de deur openstaat
en de gangpaden vol

vertrapte papieren liggen
als brandstof voor een feest-
vuur bij de Zonnepoort

Ze hebben geen flauw idee
wat van waarde was
voor de dieven

Gedicht 3275
Amsterdam, 2020-11-10

De teloorgang van de Koninklijke Bibliotheek van Alexandri├ź in de eeuwen na Christus
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Nieuw: vernieuwing 

Zywa Old wisdom

It's over, foreign interests
rearrange everyday life
and clear old wisdom

The children adapt
They don't lift a finger
at the dust and the leaks

They shrug their shoulders
about the salty sea breeze
and don't see the bugs

They are amazed
when the door is open
and the aisles are full

of trampled papers
as fuel for a bonfire
at the Sun Gate

They have not the faintest idea
what was of value
to the thieves

Poem 3276
Amsterdam, 2020-11-11

Collection: Different times 
Keyword: New: renewal 

Zywa Alte Weisheiten

Es ist vorbei, fremde Interessen
ordnen den Alltag neu an
und beseitigen alte Weisheiten

Die Kinder passen sich an
Sie r├╝hren keinen Finger
am Staub und Leckagen

Sie zucken mit den Schultern
├╝ber der salzigen Meeresbrise
und sehen die Wanzen nicht

Sie sind erstaunt
wenn die T├╝r offen steht
und die G├Ąngen voller

zertrampelter Papiere sind
als Brennstoff f├╝r ein Freuden-
feuer am Sonnentor

Sie haben ├╝berhaupt keine Ahnung
was von Wert war
f├╝r die Diebe

Gedicht 3277
Amsterdam, 2020-11-11

Band: Andere Zeiten 
Stichwort: Neu: Erneuerung 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto