Zywa Niet even tussendoor

Op de fiets kwam ik tot Poppel
en Kleef, het buitenland
Vrienden woonden in Gendt

Ik kreeg stevige dijen en kuiten
de school was in de stad
de hogeschool in een andere stad

Toen paste mijn wereld niet meer
in een cirkel van een uur gaans
maar in Amsterdam was het weer

zoals in mijn kindertijd, alles
dichtbij, de wereld groot genoeg
om er op eigen kracht in te bewegen

Nieuwe vrienden binnen bereik
en af en toe nieuwe buren
maar familieleden versnipperd

over verre streken, soms bereisd
in gespreks- en motortijd, nooit even
tussendoor bij elkaar

Gedicht 3286
Amsterdam, 2020-11-22

13 km Van Musschenbroekstraat 4 in Tilburg naar Poppel
15 km Bongerdstraat 82 in Beek (Berg en Dal) naar Gendt
18 km via Kranenburg naar Kleef (40 km naar Kevelaer)
13 km van Amsterdam Oud-West naar Zaandam
15 km van Amsterdam Oud-West naar Gaasperdam

Bundel: De trek 
Trefwoord: Samen:  
Opgedragen aan: Ruud J 
Opgedragen aan: Lucy J 
Opgedragen aan: Johan A 
Opgedragen aan: Louisa B 
Opgedragen aan: Afke B 

Zywa Not just in between

By bike, I came to Poppel
and Cleves, abroad
Friends lived in Gendt

I got firm thighs and calves
school was in the city
college in another city

Then my world no longer fitted
in a circle of an hour's travel
but in Amsterdam it was again

like in my childhood, everything
nearby, the world big enough
to move in it under my own power

New friends within reach
and occasionally new neighbours
but family members scattered

across distant regions, sometimes travelled
in call and engine time, never just
together in between

Poem 3287
Amsterdam, 2020-11-25

Collection: Migration 
Keyword: Together:  
Dedicated to: Ruud J 
Dedicated to: Lucy J 
Dedicated to: Johan A 
Dedicated to: Louisa B 
Dedicated to: Afke B 

Zywa Nicht kurz zwischendurch

Mit dem Fahrrad kam ich bis Poppel
und Kleve, ins Ausland
Freunde lebten in Gendt

Es gab mir feste Schenkel und Waden
die Schule war in der Stadt
die Hochschule in einer anderen Stadt

Dann passte meine Welt nicht mehr
in einen Kreis von einer Wegstunde
aber in Amsterdam war es wieder

wie in meiner Kindheit, alles
in der Nähe, die Welt groß genug
um mich aus eigener Kraft darin zu bewegen

Neue Freunde in Reichweite
und gelegentlich neue Nachbarn
aber Familienmitglieder verstreut

über entfernte Regionen, manchmal bereist
in Gesprächs- und Motorzeit, niemals kurz
zwischendurch zusammen

Gedicht 3288
Amsterdam, 2020-11-25

Band: Ziehen 
Stichwort: Zusammen:  
Gewidmet: Ruud J 
Gewidmet: Lucy J 
Gewidmet: Johan A 
Gewidmet: Louisa B 
Gewidmet: Afke B 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto