Zywa Zuidparadijs

Ze hebben het Zuidparadijs bereikt
het land van hun droom
waar het leven goed is
Maar ze zijn nieuwelingen

ze weten het nog niet
van de steekmuggen, de steekvliegen
en het hoge water over de akkers
die lange maanden

waarin ze zullen moeten ploeteren
om stenen te hakken of te bakken
voor het Grote Huis
Ze weten niets

van de gezinnen in hun hutten
die stierven aan mazelen en pokken
niets de honger
door hagel en sprinkhanen

Iedereen is welkom
binnen de onzichtbare muren
op de snelle benen
van bewapende ruiters

Gedicht 3499
Amsterdam, 2021-02-21

Farao = "Groot Huis"

Exodus 8-10
3de plaag: steekmuggen
4de plaag: steekvliegen (stalvliegen)
5de plaag: veepest (builenpest)
6de plaag: pokken (zweren)
7de plaag: hagel
8ste plaag: treksprinkhanen

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Paradijs 

Zywa South Paradise

They have reached the South Paradise
the land of their dream
where life is good
But they are new ones

they don't know yet
of the gnats, the stable flies
and the high water over the fields
those long months

in which they'll be forced to drudge
cutting or baking stones
for the Great House
They know nothing

of the families in their huts
who died from measles and smallpox
nothing of the hunger
through hail and locusts

Everyone is welcome
within the invisible walls
on the fast legs
of armed horsemen

Poem 3501
Amsterdam, 2021-02-22

Pharaoh = "Great House"

Exodus 8-10
3rd plague: gnats
4th plague: stable flies (swarms, dog-flies, stable flies)
5th plague: cattle-plague (pestilence, bubonic plague)
6th plague: smallpox (festering boils)
7th plague: hail
8th plague: locusts

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Paradise 

Zywa S├╝dparadis

Sie haben das S├╝dparadies erreicht
das Land ihres Traums
wo das Leben gut ist
Aber sie sind neue

sie wissen es noch nicht
von den Stechm├╝cken, den Stechfliegen
und dem hohen Wasser ├╝ber den Feldern
diese langen Monate

in denen sie sich abm├╝hen werden m├╝ssen
um Steine zu hauen oder zu backen
f├╝r das Gro├če Haus
Sie wissen nichts

von den Familien in ihren H├╝tten
die an Masern und Pocken starben
nichts von dem Hunger
durch Hagel und Heuschrecken

Jeder ist willkommen
in den unsichtbaren Mauern
auf den schnellen Beinen
bewaffneter Reiter

Gedicht 3502
Amsterdam, 2021-02-22

Pharao = "Gro├čes Haus"

Exodus 8-10
3. Plage: Stechm├╝cken
4. Plage: Stechfliegen (Ungeziefer, Hundsfliegen, Geschmei├č, Bremsen)
5. Plage: Viehpest (Beulenpest)
6. Plage: Pocken (Schwarze Blattern, Geschw├╝re)
7. Plage: Hagel
8. Plage: Heuschrecken (Wanderheuschrecken)

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Paradies 
Zywa