Gedicht 3770
Amsterdam, 2021-04-30

Mozes (Exodus 2:1-10)
Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
Sargon = Šarru-k?num = de koning is wettig
Jakob >> Levi >> Amram >> Aäron, Mirjam "en Mozes"
"Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Poem 3771
Amsterdam, 2021-05-01

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Stories:  
Keyword: Bible^ 

Gedicht 3772
Amsterdam, 2021-05-01

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Geschichten:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto