Amsterdam, 2021-04-30
Bijbel 0
• Mozes (Exodus 2:1-10)
• Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
• Sargon = Šarru-kīnum = de koning is wettig
• Jakob >> Levi >> Amram >> Aäron, Mirjam "en Mozes"
• "Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Verhalen 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater