Gedicht 3770
Amsterdam, 2021-04-30

Mozes (Exodus 2:1-10)
Sargon was koning van Akkad van 2334 tot 2279 vC
Sargon = Šarru-k?num = de koning is wettig
Jakob >> Levi >> Amram >> Aäron, Mirjam "en Mozes"
"Jakob" >> Jozef = Joeja, de Hebreeuwse man van Toeja (Anath), een Egyptische edelvrouw >> Teje, de vrouw van farao Amen-hotep III >> kroonprins Thut-mosis = Mozes

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verhalen:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Poem 3771
Amsterdam, 2021-05-01

Moses (Exodus 2:1-10)
Sargon was king of Akkad from 2334 to 2279 BC
Sargon = Šarru-K?num = the king is legitimate
Jacob >> Levi >> Amram >> Aaron, Mirjam "and Moses"
"Jakob" >> Joseph = Yuya, the Hebrew husband of Tuya, an Egyptian noblewoman >> Tiye, the wife of Pharaoh Amen-hotep III >> Crown Prince Thut-mosis = Moses

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Stories:  
Keyword: Bible^ 

Gedicht 3772
Amsterdam, 2021-05-01

Mose (Exodus 2:1-10)
Sargon war König von Akkad von 2334 bis 2279 v.Chr.
Sargon = Šarrru-K?num = der König ist legitim
¬ē Jakob >> Levi >> Amram >> Aaron, Mirjam "und Mose"
"Jakob >> " Josef = Juja, der hebräische Mann von Tuja (Anath), eine ägyptische Edelfrau >> Teje, die Ehefrau des Pharaos Amen-horep III >> Kronprinz Thut-mosis = Mose

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Geschichten:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto