Gedicht 3798
Amsterdam, 2021-05-09

Kroonprins Thut-mosis (Mozes) wordt als baby in veiligheid gebracht in de tempel van Ptah bij Memphis in de Nijldelta
┬Ľ Om de macht van de Amon-priesters te breken, voert farao Amen-hotep III de monothe├»stische eredienst van Aton in (de zon, het abstracte goddelijke), maar in 1351 vC wordt hij vermoord

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Macht:  
Trefwoord: Bijbel^ 

Poem 3801
Amsterdam, 2021-05-10

As a baby, Crown Prince Thut-mosis (Moses) is brought into safety in the Temple of Ptah at Memphis in the Nile Delta
┬Ľ To break the power of the Amun priests, Pharaoh Amanen-Hotep III introduces the monotheistic worship of Aton (the sun, the abstract divine), but in 1351 BC he is killed

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Power:  
Keyword: Bible^ 

Gedicht 3802
Amsterdam, 2021-05-10

Kronprinz Thut-mosis (Mose) wird als Baby im Tempel des Ptah bei Memphis im Nildelta in die Sicherheit gebracht
Um die Macht der Amun-Priester zu brechen, f├╝hrt Pharao Amen-hotep III die monotheistische Anbetung von Aton (die Sonne, das abstrakte G├Âttliche) ein, aber 1351 v.Chr. wird er ermordet

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Macht:  
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
┬ę Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto