Zywa De vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger wil mijn wensen
vervullen als het kan, maar eerst
gaat hij mijn problemen oplossen

door er regels aan toe te voegen
die alles strak inpakken
tot het hanteerbaar is

voor schone handen
Hij geeft om mij, met een kantoor
vol ambtelijke liefde

en af en toe met machtswoorden
vanaf de grote stoel
tot ze op zijn

en hij balancerend
in de hoogte beleid spreekt
met zijn hoofd in de wolken

die verhullen waar het misgaat
die de leegte van de hemel verhullen
en de stoel hoog houden

Gedicht 3816
Amsterdam, 2021-05-16

Bundel: Het Halve Werk 
Trefwoord: Macht:  
Trefwoord: Politiek^ 

Zywa The representative

The representative wants my wishes
to fulfill them if possible, but first
he will solve my problems

by adding rules
that pack everything tightly
until it is easy to handle

for clean hands
He cares for me, with an office
full of official love

and occasionally with decrees
from the big chair
until they are spent

and he has to balance
in height, speaking policy
with his head in the clouds

that cover up where it goes wrong
that cover up the emptiness of the sky
and keep the chair high

Poem 3817
Amsterdam, 2021-05-17

Collection: Half The Work 
Keyword: Power:  
Keyword: Politics^ 

Zywa Der Vertreter

Der Vertreter möchte meine Wünsche
erfüllen, wenn möglich, aber zuerst
wird er meine Probleme lösen

indem er Regeln hinzufügt
die alles fest verpacken
bis es leicht zu behandeln ist

für saubere Hände
Er kümmert sich um mich, mit einem Büro
voller ambtlicher Liebe

und gelegentlich mit Machtworten
vom großen Stuhl
bis sie verbraucht sind

und er balancierend
in der Höhe Politik spricht
mit seinem Kopf in den Wolken

die verschleiern, wo es schief geht
die die Leere des Himmels verschleiern
und den Stuhl hoch halten

Gedicht 3818
Amsterdam, 2021-05-17

Band: Die Halbe Arbeit 
Stichwort: Macht:  
Stichwort: Politik^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto