Zywa HartHout

Ik kwam voor jou, niet voor het hout
dat je me laat betasten, gladgeschuurd
met hier en daar een scheur goudgevoegd --

de eenvoud-schoonheid
van het lied van de tijd op de luit
van het leven, jouw leven

Je laat me de kiekjes zien
en rekt de avond, je rekt je uit
tot het welterusten in de gang

In het logeerbed streel ik het hout
van jouw hart, zo graag wil ik
het in vuur en vlam zetten

niet alleen slapen, niet geduldig
wachten, maar de toekomst
waarvan jij nu ligt te dromen

geweldig beginnen, niet geduldig
wachten tot je mij wilt, ik wil jou beminnen
op het eerste gezicht

Gedicht 3830
Amsterdam, 2021-06-13

Noors hout (Deze vogel is gevlogen) - The Beatles - 1965
Lied "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", album "Rubber Soul"
Wabi-sabi = Eenvoud-schoonheid, namelijk van slijtage; acceptatie van vergankelijkheid; de littekens van je leven kun je gerust tonen
Al-'oed = het hout, de luit

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Eenvoud 
Eerbetuiging: Lennon, John 
Eerbetuiging: The Beatles 
Componist: Lennon, John 

Zywa HeartWood

I came for you, not for the wood
that you make me touch, polished
with a goldjointed split here and there --

the simplicity-beauty
of the song of time on the lute
of life, your life

You show me the snaps
and stretch the evening, you stretch yourself
to the goodnight in the hallway

In the guest bed, I caress the wood
of your heart, so much do I want
to make it burn

not to sleep alone, not patiently
wait, but start the future
which you are now dreaming

great, not patiently wait
until you want me, I want to love you
at first sight

Poem 3836
Amsterdam, 2021-06-14

Norwegian Wood (This Bird Has Flown) - The Beatles (1965)
Song (album "Rubber Soul")
Wabi-sabi = Simplicity-beauty, namely of wear and tear; acceptance of transience; you can safely show the scars of your life
Al-'Oed = the wood, the lute

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Simplicity 
Tribute to: Lennon, John 
Tribute to: The Beatles 
Composer: Lennon, John 

Zywa HerzHolz

Ich bin fĂŒr dich gekommen, nicht fĂŒr das Holz
das du mich berĂŒhren lĂ€sst, geschliffen
mit einem goldausgefugten Riss hier und da --

die Einfalt-Schönheit
des Liedes der Zeit auf dem Laute
des Lebens, deines Lebens

Du zeigst mir die SchnappschĂŒsse
und verlÀngerst den Abend, du streckst dich
bis zum Guten Nacht auf dem Flur

In GĂ€stebett streichele ich das Holz
deines Herzens, so gerne möchte ich
es in Feuer und Flamme setzen

nicht alleine schlafen, nicht geduldig
warten, sondern die Zukunft
die du jetzt trÀumst

groß beginnen, nicht geduldig warten
bis du mich willst, ich möchte dich
auf den ersten Blick lieben

Gedicht 3837
Amsterdam, 2021-06-14

Norwegisches Holz (dieser Vogel ist geflogen) - The Beatles (1965)
Lied "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", Album "Rubber Soul"
Wabi-sabi = Einfalt-Schönheit, nĂ€mlich Verschleiß; Akzeptanz der VergĂ€nglichkeit; man kann die Narben seines Lebens unbesorgt zeigen
Al-'oed = das Holz, der Laute

Band: Lilith's KrĂ€fte 
Stichwort: Einfalt 
Ehrerweisung an: Lennon, John 
Ehrerweisung an: The Beatles 
Komponist: Lennon, John 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto