Zywa Verdwaal in taal

Hij reed me naar zee
Ik maak kleine passen
op blote voeten

Kleine passen in het koude
zand, ik doe mijn best
Ik ga niet liggen

De tenen van mijn voeten
komen mij tegemoet
Naast zijn stappen

We hebben dit vaker gedaan
vroeger, niets aan de hand
Altijd waaide de wind

zout in mijn haren
schuim in mijn woorden
die verstoppertje spelen

in mijn hoofd, en de meeuwen
krijsen er schril doorheen
Ik verdwaal in taal-

verschillen en verbroken
verbindingen, en toch
merkt hij het niet

Gedicht 3978
Amsterdam, 2021-10-03

Bundel: OverLeven [1] 
Trefwoord: Hersenen / Brein 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Lost in language

He drove me to the sea
I make small steps
barefoot

Barefoot steps in the cold
sand, I do my best
I don't lie down

The toes of my feet
comes towards me
Next to his steps

We have done this
before, nothing wrong
The wind was always blowing

salt into my hair
foam into my words
playing hide and seek

inside my head, and the seagulls
squawk shrilly through it
I get lost in language

differences and bad
connections, and still
he does not notice

Poem 3979
Amsterdam, 2021-10-04

Collection: On living on [1] 
Keyword: Brain 
Dedicated to: Maria Godschalk 

Zywa Verirrt in Sprache

Er fuhr mich zum Meer
Ich mache kleine Schritte
barfuß

Kleine Schritte in den kalten
Sand, ich gebe mein Bestes
Ich lege mich nicht hin

Die Zehen meiner Füßen
kommt mir entgegen
neben seinen Fußstapfen

Wir haben das öfter getan
früher, nichts an der Hand
Immer blies der Wind

Salz in mein Haar
Schaum in meinen Worten
Sie spielen Verstecken

in meinem Kopf, und die Möwen
kreischen schrill da hindurch
Ich verirre mich in Sprach-

differenzen und unterbrochenen
Verbindungen, und trotzdem
bemerkt er es nicht

Gedicht 3980
Amsterdam, 2021-10-04

Band: ÜberLeben [1] 
Stichwort: Gehirn 
Gewidmet: Maria Godschalk 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto