Zywa De zon is zacht vandaag

De zon is zacht vandaag
hij bloost op jouw wang
er rijden auto's in de straat
en de man met zijn hond
neuriet onder mijn raam

Ik weet hoe mooi het is
in de bossen, aan de rivier
de plaatsen waar ik graag ben
maar niet meer komen kan

Ach, de zon is zacht vandaag
een slokje is genoeg, dank je
het gaat wel, ik lig goed

Weet je, alles is gewoon
zo heel gewoon, ja

de zon is zacht vandaag

Gedicht 4013
Noordwijk, 2021-10-12

Bundel: HartenLust 
Trefwoord: Afscheid: sterven 

Zywa The sun is gentle today

The sun is gentle today
it blushes on your cheek
cars are driving in the street
and the man with his dog
is humming under my window

I know how beautiful it is
in the forest, at the river
the places where I like to be
but can not come anymore

Yet, the sun is gentle today
one sip is enough, thank you
I'm fine, I lie well

You know, things are just
so very common, yes

the sun is gentle today

Poem 4017
Noordwijk, 2021-10-13

Collection: Heart's Delight 
Keyword: Goodbye: death 

Zywa Die Sonne ist heute sanft

Die Sonne ist heute sanft
sie errötet deine Wange
Autos fahren in der Straße
und der Mann mit seinem Hund
summt unter meinem Fenster

Ich weiß, wie schön es ist
in den Wäldern, am Fluss
den Orten, wo ich gerne bin
aber nicht mehr kommen kann

Ach, die Sonne ist heute sanft
ein Schluck gen√ľgt, danke
es geht schon, ich liege gut

Weißt du, alles ist einfach
so ganz gewöhnlich, ja

die Sonne ist heute sanft

Gedicht 4018
Noordwijk, 2021-10-13

Band: Herzenlust 
Stichwort: Abschied: Sterben 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto