Zywa Erbij horen [2]

Mijn lichaam weet het niet
dat ik jarig ben, het weet nog niet
wat er vandaag werkt, en wat niet

Het tintelt. Het doet zeer.
Waar haal ik de kracht vandaan?
de Kracht, de Kracht

Warhoofd, ben je al wakker
hier op de rand van het bed
wat denk je, kan ik al opstaan?

Dag Missy Pinkelpoes
waarom zeg je niks, kom
zing je een liedje voor mij?

Laat de telefoon maar liggen
ik weet wel dat ik lief ben
als ik fit ben zonder pijn

Gedicht 4014
Noordwijk, 2021-10-13

Voor Maria Godschalk, op haar verjaardag
Bundel: OverLeven [1] 
Trefwoord: Ziekte:  
Opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Belonging [2]

My body does not know
I have my birthday, it doesn't know yet
what will be working today, and what not

It tingles. It hurts.
Where do I get the strength from?
the Force, the Force

Scatterbrain, are you awake
here on the edge of the bed
what do you think, can I get up?

Hello Missy Kittypee
why don't you say anything, come
and sing a song for me?

Let the phone lie over there
I know I am kind
if I'm fit without pain

Poem 4015
Noordwijk, 2021-10-13

For Maria Godschalk, on her birthday
Collection: On living on [1] 
Keyword: Disease:  
Dedicated to: Maria Godschalk 

Zywa Dazugehören [2]

Mein Körper weiß nicht
dass ich Geburtstag hab, er weiß noch nicht
was heute funktionieren wird, und was nicht

Er kribbelt. Er schmerzt.
Wo bekomme ich die Macht?
die Macht, die Macht

Wirrkopf, bist du schon wach
hier am Rand des Bettes
was denkst du, kann ich schon aufstehen?

Tag! Missy Pinkelkatze
warum sagst du nichts, komm
singst du ein Lied für mich?

Lass das Telefon dort drüben
ich weiß, ich bin lieb
wenn ich ohne Schmerzen fit bin

Gedicht 4016
Noordwijk, 2021-10-13

Für Maria Godschalk, an ihrem Geburtstag
Band: ÜberLeben [1] 
Stichwort: Krankheit:  
Gewidmet: Maria Godschalk 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto