Zywa Hij hield van honing

Hij was niet oud, maar oud genoeg
om te weten dat spoedig het genot
van meisjes die in bloei komen
hem ontglippen zou

Zolang het kon, zolang het duurde
was hij nog de man die na een veldslag
achter op zijn kameel een meisje
naar zijn tent bracht

Ze was rijp, op het zadel
verloor ze haar eerste bloed
en in de boomgaard dronk hij
honing met de Koptische

Zijn vrouwen roken het
Ze kleineerden hem
in hun verleidelijkste kleren
maar hij zei dat het mocht

Zelfs een lelijk meisje wilde hij
Zo werd hij voor sommigen
de man die van maagden hield
hier en in het hiernamaals

Gedicht 4488
Amsterdam, 2022-05-24

Mohammad ibn Abdullah (570-632) in 628-629
Rayhana bint Zayd (-631), joodse krijgsgevangene (slavin, later vrijgelaten)
Safiyya bint Huyayy (614-672, weduwe, joodse krijgsgevangene
Mariyah bint Samoon "al-Qibtiyya" (-637), "de Koptische", slavin
Maymunah bint al-Harith (594-671), "heel vroom" = niet mooi

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Seks: begeerte / lust 
Trefwoord: Islam^ 

Zywa He loved honey

He was not old, but old enough
to know that soon the pleasure
of girls coming into bloom
would slip away from him

As long as possible, as long as it lasted
he was still the man who, on the back
of his camel brought a girl
to his tent after a battle

She was ripe, on the saddle
she lost her first blood
and in the orchard he drank
honey with the Coptic girl

His wives smelled it
They belittled him
in their most seductive clothes
but he said it was allowed

He even wanted an ugly girl
Therefore, for some he became
the man who loved virgins
here and in the hereafter

Poem 4491
Amsterdam, 2022-05-25

Muhammad ibn Abdullah (570-632) in 628
Rayhana bint Zayd (-731), Jewish prisoner of war (slave, manumitted later)
Safiyya bint Huyayy (614-672), widow, Jewish prisoner of war
Mariyah bint Samoon "al-Qibtiyya" (-637), "the Copt"
Maymunah bint al-Harith (594-671), "very pious" = not pretty

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Sex: desire / lust 
Keyword: Islam^ 

Zywa Er liebte Honig

Er war nicht alt, aber alt genug
um zu wissen, dass die Lust
von M├Ądchen, die in die Bl├╝te kommen
ihm bald entwischen w├╝rde

Solange es ging, solange es dauerte, war er
immer noch der Mann der nach einer Schlacht
auf der R├╝ckseite seines Kamels
ein M├Ądchen in sein Zelt brachte

Sie war reif, auf dem Sattel
verlor sie ihr erstes Blut
und im Obstgarten trank er
Honig mit der Koptin

Seine Frauen rochen es
Sie haben ihn herabgesetzt
in ihren verf├╝hrerischsten Kleidern
aber er sagte, es sei erlaubt

Sogar ein h├Ąssliches M├Ądchen hat er gewollt
Deshalb wurde er f├╝r einige
der Mann, der Jungfrauen liebte
hier und im Jenseits

Gedicht 4492
Amsterdam, 2022-05-25

Mohammad ibn Abdullah (570-632) in 628-629
Rayhana bint Zayd (-631), j├╝dische Kriegsgefangene (Sklavin, sp├Ąter freigelassen)
Safiya bint Huyaiy (614-672, Witwe, j├╝dische Kriegsgefangene
Mariyah bint Samoon "al-Qibtiya" (-637), "die Koptin", Sklavin
Maymunah bint al-Harith (594-671), "sehr fromm" = nicht h├╝bsch

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Sex: Begierde / Lust 
Stichwort: Islam^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto