Zywa De barbaren zijn gekomen

De barbaren zijn gekomen
en ze blijven komen
eeuw na eeuw

Wij zijn beleefd, we geven
hun hoge titels
Zij geven ons hun wetten

in een mooie toespraak
met welsprekende woorden
over beschaving in onze wildernis

dat we nota bene niet langer
hoeven te leven als wilden
niet langer in de wildernis

De barbaren zijn gekomen
en ze blijven komen
eeuw na eeuw gehoorzaam

aan het recht en de belangen
die hen dreigen met de sterke arm
de harde hand en een uitgerukte tong

Gedicht 4498
Amsterdam, 2022-05-29

#14 "Periménontas tous Barbárous" ("Wachtende op de Barbaren" (1904, Konstantínos Kaváfis) (vertaling 1934-1977, G.H. Blanken)
- De barbaren zullen, als ze er zijn, de wetten geven.
- En de keizer wacht af om hun leider te ontvangen. Zelfs heeft hij een perkament laten maken om hem te geven. Daarop schreef hij voor hem veel titels en grote namen.
- Omdat de barbaren vandaag zullen komen, en die houden niet van welsprekendheid en mooie redes.


In de raad van het verbond van de Irokezen zijn sprekers (sachem) degenen die het standpunt van hun groep naar voren brengen en de anderen proberen te overtuigen om daarmee in te stemmen (bij de Azteken heetten de sprekers 'tlatoani', met Moctezuma als huey-tlatoami [hoogste spreker]); het is eervol om spreker te zijn, maar er is geen macht aan verbonden, zodat de kolonisten de sprekers ten onrechte bejegenden als 'chief'

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Macht: dwang / geweld 
Trefwoord: Iroquois% 
Trefwoord: Politiek^ 
Eerbetuiging: Kaváfis, KonstantĂ­nos 

Zywa The barbarians have come

The barbarians have come
and they keep coming
century after century

We are polite, we give
them high titles
They give us their laws

in a nice speech
with eloquent words
about civilisation in our wilderness

that we nota bene no longer
need to live like savages
no longer in the wilderness

The barbarians have come
and they keep coming
century after century obedient

to the right and the interests
that threaten them with the strong arm
the hard hand, and a ripped out tongue

Poem 4501
Amsterdam, 2022-05-30

Collection: The drama 
Keyword: Power: compulsion / violence 
Keyword: Iroquois% 
Keyword: Politics^ 
Tribute to: Kaváfis, KonstantĂ­nos 

Zywa Die Barbaren sind gekommen

Die Barbaren sind gekommen
und sie kommen immer wieder
Jahrhundert nach Jahrhundert

Wir sind höflich, wir geben
ihnen hohen Titel
Sie geben uns ihre Gesetze

in einer schönen Ansprache
mit beredten Worten
ĂĽber Zivilisation in unserer Wildnis

dass wir notabene nicht mehr
als Wilden leben mĂĽssen
nicht mehr in der Wildnis

Die Barbaren sind gekommen
und sie kommen immer wieder
Jahrhundert nach Jahrhundert gehorsam

an das Recht und die Interessen
die sie mit dem starken Arm, der harten Hand
und einer herausgerissenen Zunge bedrohen

Gedicht 4502
Amsterdam, 2022-05-30

Band: Das Drama 
Stichwort: Macht: Zwang / Gewalt 
Stichwort: Iroquois% 
Stichwort: Politik^ 
Ehrerweisung an: Kaváfis, KonstantĂ­nos 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto