Zywa Vijf vijvers, vijf naties

De vrede heeft een kleed aan
gekregen dat democratie heet
en ook door anderen gedragen wordt

dubbelgangers op het toneel
van de macht die ze dienen
als figurant of ledenpop

Dat is een gemakkelijke rol
maar in het echt is het een grote
zelfbeheersing en een kwestie

van geduld om anderen te begrijpen
en elkaar te overtuigen
van een algemeen belang

Zo werkt de Grote Wet
van Vrede langs het Pantermeer
en het Schitterwater

luisterend en overleggend
zonder buiksprekerij
of onvertogen woord

Gedicht 4499
Amsterdam, 2022-05-29

In het gebied van de Mohawk bevinden zich de 'Five Ponds Wilderness' en het 'Black River Wild Forest'
De Irokezen zijn het verbond van de vijf stammen (naties) Mohawk, Oneida, Onanondaga, Cayuga en Seneca; dit verbond heet Kaianerekowa = Grote Vredeswet
In de raad van het verbond van de Irokezen zijn sprekers (sachem) degenen die het standpunt van hun groep naar voren brengen en de anderen proberen te overtuigen om daarmee in te stemmen (bij de Azteken heetten de sprekers 'tlatoani', met Moctezuma als huey-tlatoami [hoogste spreker]); het is eervol om spreker te zijn, maar er is geen macht aan verbonden, zodat de kolonisten de sprekers ten onrechte bejegenden als 'chief'
Eriemeer (Lake Erie): Erielhonan = Langstaart/Panter
Ontariomeer (Lake Ontario): Ontario = Sprankelend water

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Vrede:  
Trefwoord: Iroquois% 
Trefwoord: Politiek^ 

Zywa Five ponds, five nations

Peace got clothes to wear
that are called democracy
and are also worn by others

doppelgangers on the stage
of the power that they serve
as an extra or a puppet

It's an easy role
but in real life it is great
self-control and a matter

of patience to understand others
and to convince each other
of a public interest

This is how the Great Law
of Peace works along the Panther Lake
and the Sparkling Water

listening and consulting
without ventriloquism
or indelicate word

Poem 4503
Amsterdam, 2022-05-30

Collection: The drama 
Keyword: Peace:  
Keyword: Iroquois% 
Keyword: Politics^ 

Zywa F├╝nf Teiche, f├╝nf Nationen

Der Frieden bekam Kleidung
namens Demokratie
die auch von anderen getragen wird

Doppelg├Ąnger auf der B├╝hne
der Macht, die sie als Komparse
oder als Gliederpuppe dienen

Das ist eine einfache Rolle
aber im wirklichen Leben ist es eine gro├če
Selbstbeherrschung und eine Frage

der Geduld, andere zu verstehen
und sich gegenseitig zu ├╝berzeugen
von einem Allgemeininteresse

So funktioniert das Gro├če
Friedensgesetz entlang des Panthersees
und des Funkelnen Wassers

mit Zuh├Âren und Beratung
ohne Bauchrednerei
oder unschickliches Wort

Gedicht 4504
Amsterdam, 2022-05-30

Band: Das Drama 
Stichwort: Frieden:  
Stichwort: Iroquois% 
Stichwort: Politik^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto