Zywa Het schip der dwazen

De reis is onrustig, maar
het schip is geweldig
een prachtig schip

Helaas zonder scheepskabouters
om de vege boel te redden, nee
er zijn alleen dwazen aan boord

die vrijheidsliederen zingen
en toosten op verre stranden
Ach, we verliezen koers

Het magnetische veld wordt zwakker
en de noordpool schuift weg
Havens blijven ongelezen

Zeepokken grijpen ons bij de kiel
Ze groeien ankers naar het diepe
van het onrustige water

De onbereikbare maan trekt
een zoet spoor in de zilte lucht
Maar wie zou daar kunnen leven?

Gedicht 4507
Amsterdam, 2022-06-04

Schip der dwazen (Plato) - -407
"Schip der dwazen" (in boek IV van "Politeia" ["De Staat"], 407 vC, Plato)
"Het narrenschip" (1491, Jheronimus Bosch)
"Ship of Fools" ("Narrenschip") en "Land Ho!" ("Land in zicht!"), album "Morrison Hotel", 1970, The Doors)
Sinds 1900 is de magnetische noordpool 1.100 km verschoven in de richting van Canada, en sinds 1850 is de kracht van het magnetische veld 10% afgenomen

Bundel: De trek 
Trefwoord: Mensen: onverstandig 
Eerbetuiging: Plato 
Eerbetuiging: Bosch, Jheronymus 

Zywa The Ship of Fools

The journey is restless, but
the ship is marvelous
It's a beautiful ship

Unfortunately without ship gnomes
to help the whole lot escape, no
there are only fools on board

who sing songs of freedom
and toast to distant beaches
Alas, we get off our course

The magnetic field loses strength
and the north pole is shifting
Ports remain unread

Sessilia grab us by the keel
growing anchors to the deep
of the restless water

The unreachable moon draws
a sweet scent in the salty air
But who could live there?

Poem 4511
Amsterdam, 2022-06-05

The Ship of Fools (Plato) (-407)
"Ship of fools" (in book IV of "Politeia" ["The Republic"], 407 BC, Plato)
"Het narrenschip" ("The Ship of Fools", 1491, Hieronymus Bosch)
"Ship of Fools" and "Land Ho!" (album "Morrison Hotel", 1970, The Doors)
Since 1900, the North Magnetic Pole has shifted 1,100 km towards Canada, and since 1850, the strength of the magnetic field has decreased by 10%

Collection: Migration 
Keyword: People: unwise 
Tribute to: Plato 
Tribute to: Bosch, Jheronymus 

Zywa Das Narrenschiff

Die Fahrt ist unruhig, aber
das Schiff ist großartig
ein wunderschönes Schiff

Leider ohne Schiffszwerge
um die nackte Menge zu retten, nein
es gibt nur Narren an Bord

die Freiheitslieder singen
und auf ferne Strände anstoßen
Ach, wir verlieren den Kurs

Das Magnetfeld wird schwächer
und der Nordpol verschiebt sich
Häfen bleiben ungelesen

Seepocken packen uns am Kiel
Sie lassen Anker in die Tiefe
des ruhelosen Wassers wachsen

Der unerreichbare Mond zieht
eine s√ľ√üe F√§hrte in der salzigen Luft
Aber wer könnte dort leben?

Gedicht 4512
Amsterdam, 2022-06-05

Das Narrenschiff (Plato) (-407)
"Narrenschiff" (in Buch IV von "Politeia" ["Der Staat"], 407 vChr, Plato)
"Het narrenschip" ("Das Narrenschiff", 1491, Hieronymus Bosch)
"Ship of Fools" und "Land Ho!" ("Land in Sicht!") ("Narrenschiff", Album "Morrison Hotel", 1970, The Doors)
Seit 1900 hat sich der magnetische Nordpol um 1.100 km in Richtung Kanada verschoben, und seit 1850 hat die Stärke des Magnetfelds um 10 % abgenommen

Band: Ziehen 
Stichwort: Menschen: Unvernuenftig 
Ehrerweisung an: Plato 
Ehrerweisung an: Bosch, Jheronymus 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto