Zywa Magerbeest

De dichter droomt romantisch
van onaards mooie vrouwen
en bespot de gewone mensen

Hij bluft te zullen ontdekken
wat het geheim van de vrouw is
haar liefste hartenwens

Ten einde raad belooft hij
trouw aan een oude vrouw
wier woorden hem uitlachen

Vrouwen willen de baas zijn
over hun man en hun minnaar
hun geen eigen leven toestaan


zoals in het land van Magerbeest
waar deze waarheid wordt gelogen
door vrouwen die jaloers zijn

en hun man verdedigen
om niet naar bed te hoeven gaan
met hun ongelijk

Gedicht 4513
Amsterdam, 2022-06-05

Het verhaal van de klerk (Geoffrey Chaucer) - 1400
"Clerk's Tale", afgesloten met een lied over Griselda, waarin Chaucer verwijst naar Magerkoe
Magerbeest: Chichevache ("Magerkoe"), de naam die Chaucer gaf aan Chichifache ("Lelijkgezicht"), de weerwolf die zich volgens een Franse legende uitsluitend voedde met gehoorzame echtgenotes en daardoor erg mager was
En de panter-koe Bigorne ("Tweehoorn") verslindt aardige echtgenoten, zodat hij vol en vet is

Bundel: Heervrouw 
Trefwoord: Liefde: relatie 
Eerbetuiging: Chaucer, Geoffrey 

Zywa Meagrebeast

The poet dreams romantic
of unearthly beautiful women
and he mocks the ordinary people

He's bluffing he will reveal
the women's secret
their fondest heart's desire

In the end he promises
loyalty to an old woman
whose words laugh at him

Women want to be the boss
of their husband and their lover
not allow them a life of their own


like in the land of Meagrebeast
where this truth is lied
by women who are jealous

and who defend their husbands
so they don't have to go to bed
with their wrong

Poem 4514
Amsterdam, 2022-06-06

Collection: Mastress 
Keyword: Love: relationship 
Tribute to: Chaucer, Geoffrey 

Zywa Magerbiest

Der Dichter tr├Ąumt romantisch
von ├╝berirdisch sch├Ânen Frauen
und verspottet die normalen Leute

Er blufft, er wird das
Geheimnis der Frau aufdecken
ihren liebsten Herzenswunsch

Am Ende gelobt er
einer alten Frau Treue
deren Worte ├╝ber ihn lachen

Frauen wollen der Chef sein
ihres Ehemanns und Geliebten
ihnen kein eigenes Leben erlauben


wie im Land des Magerbiests
wo diese Wahrheit gelogen wird
von Frauen, die eifers├╝chtig sind

und ihren Ehemann verteidigen
um nicht ins Bett gehen zu m├╝ssen
mit ihrem Unrecht

Gedicht 4515
Amsterdam, 2022-06-06

Band: Herrfrau 
Stichwort: Liebe: Beziehung 
Ehrerweisung an: Chaucer, Geoffrey 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto