Zywa Kavkas #2

Misschien zijn we hier ooit gestrand
op de hellingen van deze bergen
tussen de witte toppen en het lage land

Zeker hebben we woorden bedacht
om dat verhaal te vertellen
en zijn we de wereld in getrokken

met dat antwoord op de vraag
Waar komen we vandaan?
Uit de buik van de boot

als beeld van onze Moeder
Aarde, die geboren is waar ze is
in de schoot van de hemel

boven de heilige bergen
die de eeuwigheid kussen
op de grens van ons bestaan

We trekken verder en geven namen
aan de wereld die we ontdekken
Tijd en ruimte omarmen ons

Gedicht 4666
Amsterdam, 2022-09-13

Zondvloed
In de Kaukasus ligt de oorsprong van de Indo-Europese talen

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Orde: organiseren 

Zywa Cavkas #2

Maybe we were once stranded here
on the slopes of these mountains
between the white peaks and the low land

We certainly came up with words
to tell that story
and we went into the world

with that answer to the question
Where do we come from?
From the belly of the boat

as the image of our Mother
Earth, who is born where she is
in the lap of heaven

above the Holy Mountains
which kiss eternity
on the border of our existence

We move on and give names
to the world we discover
Time and space embrace us

Poem 4668
Amsterdam, 2022-09-14

Great Flood
The origin of Indo-European languages lies in the Caucasus

Collection: Lilith's Powers 
Keyword: Order: organise 

Zywa Kavkas #2

Vielleicht sind wir einmal hier gestrandet
auf den Hängen dieser Berge
zwischen den weißen Gipfeln und dem niedrigen Land

Auf jeden Fall haben wir Worte erdichtet
um diese Geschichte zu erzählen
und sind wir in die Welt gezogen

mit dieser Antwort auf die Frage
Woher kommen wir?
Aus dem Bauch des Bootes

als Bild unserer Mutter
Erde, die geboren wurde, wo sie ist
im Schoß des Himmels

√ľber den heiligen Bergen
die die Ewigkeit k√ľssen
am Grenze unserer Existenz

Wir ziehen weiter und geben der Welt
die wir entdecken, Namen
Zeit und Raum umarmen uns

Gedicht 4669
Amsterdam, 2022-09-14

Sintflut
Der Ursprung der indoeuropäischen Sprachen liegt im Kaukasus

Band: Lilith's Kr√§fte 
Stichwort: Ordnung: Organisieren 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto