Zywa Groot hart [2]

Alleen. Tussen eenzame harten
onbegrepen anderen begrijpend
met aandacht, mijn wachtwoord
de hoofdsleutel in mijn genen

Spartelend deed ik het al
verder kon ik nog niets
als baby, als volwassene
zou niemand het moeten afleren

zou niemand het moeten opeisen
wanneer hij zich gekwetst voelt
door gekwetsten, verongelijkt
door de wereld

van schijnvolwassenen
Kom, ik kom, slik even
je verwijten in
voor een kus

Gedicht 4697
Amsterdam, 2022-09-30

Kom hier dat ik u kus (Griet Op de Beeck) - 2014
"Kom hier dat ik u kus" ("Becoming Mona"; 2014, boek van Griet Op de Beeck; 2020, film van Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden)
"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" ("Sgt. Peper's Muziekgroep van de Vereniging van Eenzame Harten", 1967, Paul McCartney, The Beatles)
Avalokitesvara (Heer, die [de wereld] beziet, een Bodhisattva [Wezen van verlichting]) / Guanyin / Heilig Hart (van Jezus)

Bundel: Webhof 
Trefwoord: Medeleven 
Eerbetuiging: Op de Beeck, Griet 
Eerbetuiging: The Beatles 

Zywa Big Heart [2]

Alone. Between lonely hearts
understanding misunderstood others
with attention, my password
the master key in my genes

Kicking I already did it
not yet capable of anything else
as a baby, as a grownup
no one should unlearn it

no one should claim it
when he feels hurt
by hurt people, wronged
by the world

of sham adults
Come, I'm coming, just swallow
your reproaches
for a kiss

Poem 4698
Amsterdam, 2022-09-30

Collection: Webgarden 
Keyword: Sympathy / Compassion 
Tribute to: Op de Beeck, Griet 
Tribute to: The Beatles 

Zywa Gro├čes Herz [2]

Allein. Zwischen einsamen Herzen
missverstandenen anderen verstehend
mit Aufmerksamkeit, mein Kennwort
der Generalschl├╝ssel in meinen Genen

Zappelnd machte ich es schon
ich konnte nichts anderes
als Baby, als Erwachsener
sollte niemand es verlernen

sollte niemand darauf Anspruch erheben
wenn er sich verletzt f├╝hlt
von Verletzten, gekr├Ąnkt
von der Welt

der Scheinerwachsenen
Komm, ich komme, schluck
deine Vorw├╝rfe einfach runter
f├╝r einen Kuss

Gedicht 4699
Amsterdam, 2022-09-30

Band: Netzgarten 
Stichwort: Mitgef├╝hl 
Ehrerweisung an: Op de Beeck, Griet 
Ehrerweisung an: The Beatles 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto