Zywa Nuttig of Nadelig

Kleine kinderen eten
van de levensboom
Ze hebben nog niet gehoord
dat er ook andere bomen zijn

maar zodra ze dat te weten komen
willen ze die vruchten proeven
voorzichtig, desnoods flink zijn
en met een vies gezicht doorbijten

Ze stappen over op het nieuwe
dieet en gaan beseffen
dat het leven niet eeuwig is
en niet zo zorgeloos als het leek

Steeds moet er gekozen worden
tussen nuttig en nadelig, moet er
een wereld geschapen worden
zoals God dat deed

omdat je het wilt en kunt
omdat je weet en uitvindt
hoe het moet, slimmer
dan het slimste dier

Gedicht 4885
Amsterdam, 2022-12-11

Niet eeuwig en niet zo zorgeloos: Genesis 3:19
Gaan beseffen: goed (nuttig) en slecht (nadelig - een praktische kwalificatie, niet het ethische begrip 'kwaad') onderscheiden (Genesis 3:5,22)
Zoals God Genesis 1:26-27, 3:5,22
Slimste dier: Genesis 3:1
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): ┬ž 2 en 3, separaat gepubliceerd in 1989

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Verstand: onderscheid 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Useful or Detrimental

Little children eat
from the tree of life
They have not yet heard
that there are other trees

but as soon as they find out
they want to taste those fruits
carefully, if necessary be strong
and swallow it with a wry face

They switch to the new
diet and come to realise
that life is not forever
and not as carefree as it seemed

You always have to choose
between useful and detrimental
have to create a world
like God did

because you want and can do it
because you know and figure out
how to do it, smarter
than the smartest animal

Poem 4887
Amsterdam, 2022-12-12

Not forever and not as carefree: Genesis 3:19
Come to realise: distinguish good (useful) from bad (detrimental - a practical qualification, not the ethical concept of "evil") (Genesis 3:5,22)
Like God: Genesis 1:26-27, 3:5,22
Smartest animal: the serpent (Genesis 3:1)
Study "Words become Worlds" ("Words become worlds", 1994, Ellen van Wolde): ┬ž 2 and 3, published separately in 1989

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Reason: discrimination 
Keyword: Bible^ 

Zywa N├╝tzlich oder Sch├Ądlich

Kleine Kinder essen
vom Baum des Lebens
Sie haben noch nicht geh├Ârt
dass es auch andere B├Ąume gibt

aber sobald sie das erfahren
wollen sie diese Fr├╝chte probieren
vorsichtig, wenn n├Âtig, stark sein
und mit einem sauren Gesicht darin bei├čen

Sie wechseln auf die neue
Ern├Ąhrung und es wird sie klar
dass das Leben nicht ewig ist
und nicht so sorglos, wie es schien

Immer muss man w├Ąhlen
zwischen n├╝tzlich und sch├Ądlich
muss man eine Welt schaffen
wie Gott es getan hat

weil du es willst und kannst
weil du wei├čt und herausfindest
wie es geht, kl├╝ger
als das kl├╝gste Tier

Gedicht 4888
Amsterdam, 2022-12-12

Nicht f├╝r immer und nicht so sorglos: Genesis 3:19
Es wird sie klar: Gut (n├╝tzlich) von schlecht (sch├Ądlich - eine praktische Qualifikation, nicht das ethische Konzept des "B├Âsen") unterscheiden (Genesis 3:5,22)
Wie Gott: Genesis 1:26-27, 3:5,22
Kl├╝gste Tier: die Schlange (Genesis 3:1)
Studie "Worte werden zu Welten" ("Worte werden Welten", 1994, Ellen van Wolde): ┬ž 2 und 3, separat erschienen 1989

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Verstand: Unterscheidung 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto