Zywa De berusting van God

Mensen mishandelen en twisten
en dat was niet voorzien -
een ongewenst gevolg
van hun zelfstandigheid

Natuurlijk kan God zich bedenken

Weg met de schepping
weg met de scheiding van de wateren
in de hemel en op aarde:
een zondvloed, en zand erover!

Nog een keer: ander plan!
Vooruit, een nieuw begin
een redding en de berusting
dat er nu eenmaal kwaad is

in de mens, maar verzacht
door de nieuwe stamvader
die belooft zich goed te gedragen
en voor de aarde en de mensen

zorgzaam te zijn

Gedicht 4886
Amsterdam, 2022-12-11

Morele slechtheid: Genesis 6:5,11-13
Zich bedenken: Genesis 6:6-7,13
Zich de tweede keer bedenken: Genesis 6:8-9, 8:21
Nieuwe stamvader: Noach
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): § 6, een uitgebreide versie van de publicatie "Noah and God in the Story of the Flood" (1991, "Noach en God in het verhaal van de zondvloed")

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Ethiek: ondeugden 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa The meekness of God

People are abusing and disputing
and this was not foreseen -
an unwanted consequence
of their autonomy

Of course God can change his mind

Away with creation
away with the parting of the waters
in heaven and on earth:
a flood, and over the bygones!

One more time: different plan!
Come on, a new beginning
a salvation and the acceptance
that there just is evil

in man, but softened
by the new progenitor
who promises to behave well
towards the earth and the people

and to be careful of them

Poem 4889
Amsterdam, 2022-12-12

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Ethics: vices 
Keyword: Bible^ 

Zywa Gottes Duldung

Menschen misshandeln und streiten
und das war nicht vorausgesehen -
eine unbeabsichtigte Folge
ihrer Selbständigkeit

Natürlich kann Gott seine Meinung ändern

Weg mit der Schöpfung
weg mit der Trennung der Wasser
im Himmel und auf Erden:
eine Sintflut, und Schwamm drüber!

Noch einmal: anderer Plan!
Voraus, ein neuer Anfang
eine Rettung und die Akzeptierung
dass es nun einmal Böses gibt

im Menschen, aber gemildert
durch den neuen Stammvater
der verspricht, sich gut zu benehmen
und für die Erde und die Menschen

zu sorgen

Gedicht 4890
Amsterdam, 2022-12-12

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Ethik: Laster 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto