Zywa Moeder Aarde

Abel is van bordkarton, een decor-
stuk voor de eerstgeborene
Hij zegt niets, hij volgt

en wordt vermoord
om aan Kaïn, de stamvader
van de mensen een reden te geven

om de wijde wereld in te trekken
Daar is de mens voor geschapen:
de aarde moet bewerkt worden

om ieder van ons te voeden
Zij is onze eerste moeder
ze mag niet bloeden

voor onze daden, als wij
haar natuur verkrachten
zullen we te gronde gaan

levensecht sterven, niet als personages
in andermans verhaal, een ander
zal er dan niet meer zijn

Gedicht 4895
Amsterdam, 2022-12-25

Abel: Genesis 4:8
Kaïn: Genesis 4:1
Heel de aarde moet bewerkt worden: Genesis 2:5, 3:23, 4:1, 9:19 Bloeden: Genesis 4:10-12
Studie "Words become Worlds" ("Woorden worden werelden", 1994, Ellen van Wolde): § 4 is gelijk aan de publicatie "The Study of Cain and Abel. A Narrative Study" (1991, "Studie van Kaïn en Abel. Een verhalend onderzoek")

Bundel: Uit Heilige Boeken [1] 
Trefwoord: Aarde: moeder 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa Mother Earth

Abel is made of cardboard, a décor
piece for the firstborn
He doesn't speak, he follows

and is killed
to give Cain, the progenitor
of men, a reason to go

out into the wide world
That is what man was created for:
the earth must be tilled

to feed each of us
She is our first mother
she must not bleed

for our deeds, if we
rape her nature
we will perish

very real, not as characters
in someone else's story
then, there will be no other

Poem 4896
Amsterdam, 2022-12-26

Collection: From Sacred Scriptures [1] 
Keyword: Earth: mother 
Keyword: Bible^ 

Zywa Mutter Erde

Abel ist aus Pappe, eine Kulisse
für den Erstgeborenen
Er sagt nichts, er folgt

und wird ermordet
um Kain, dem Stammvater
der Menschen, einen Grund zu geben

in die weite Welt hinauszugehen
Dazu wurde der Mensch geschaffen:
die Erde muss bestellt werden

um jeden von uns zu ernähren
Sie ist unsere erste Mutter
sie darf nicht bluten

für unsere Taten, wenn wir
ihre Natur vergewaltigen
werden wir zugrunde gehen

lebensecht sterben, nicht als Figuren
in der Geschichte eines anderen, ein anderer
wird es dann nicht mehr geben

Gedicht 4897
Amsterdam, 2022-12-26

Band: Aus Heiligen Schriften [1] 
Stichwort: Erde: Mutter 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto