Zywa Icoon van onze tijd

We spreken steeds meer beeld-
taal met digitale iconen van Thuis
Hart (in de kleur van het moment)
Envelop, Klok, Pijl en Prullenbak

maar iconen van verf en bloed reizen
in hun wereld van bladgoud met ons
mee als portretten van het leven
dat we graag willen leiden

bedachtzaam en paraat
als een rondborstige vogel
die zijn veren laat zien

en zich niet camoufleert
in de tooi van zijn buren
collega's of pictogrammen

Gedicht 4898
Amsterdam, 2022-12-26

Bij acrylschilderijen op canvas, van Ada Breedveld (Dordrecht 1944)
Ook voor Carla B, Jeanette vdZ, Harry S en Philip L

Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Identiteit: voorbeeld 
Trefwoord: Taal 
Opgedragen aan: Ineke J 
Opgedragen aan: Hans J 
Opgedragen aan: Ruud J 
Opgedragen aan: Lucy J 
Opgedragen aan: Yuk Lin M 

Zywa Icon of our time

More and more, we speak picture
language with digital icons of Home
Heart (in the colour of the moment)
Envelope, Clock, Arrow and Bin

but icons of paint and blood travel
with us in their world of gold leaf
as portraits of the life
we like to live

thoughtful and attentive
like a busty bird
showing its feathers

and not camouflaging itself
in the attire of its neighbours
colleagues or pictograms

Poem 4899
Amsterdam, 2022-12-27

Collection: The Yellow House Museum 
Keyword: Identity: example 
Keyword: Language 
Dedicated to: Ineke J 
Dedicated to: Hans J 
Dedicated to: Ruud J 
Dedicated to: Lucy J 
Dedicated to: Yuk Lin M 

Zywa Ikone unserer Zeit

Wir sprechen immer mehr Bild-
sprache mit digitalen Ikonen von Zuhause
Herz (in der Farbe des Augenblicks)
Briefumschlag, Uhr, Pfeil und Mülleimer

aber Ikonen aus Farbe und Blut
reisen in ihre Welt aus Blattgold
mit uns als Porträts des Lebens
das wir leben möchten

bedachtsam und aufmerksam
wie ein vollbusiger Vogel
der seine Federn zeigt

und sich nicht im Aufzug
seiner Nachbarn, Kollegen
oder Piktogramme tarnt

Gedicht 4900
Amsterdam, 2022-12-27

Band: Museum Das Gelbe Haus 
Stichwort: Identität: Vorbild 
Stichwort: Sprache 
Gewidmet: Ineke J 
Gewidmet: Hans J 
Gewidmet: Ruud J 
Gewidmet: Lucy J 
Gewidmet: Yuk Lin M 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto