Zywa Mensenmens

We dansten naar een nieuw jaar
in de utopie van de muziek
en de Gouwe Ouwe
liederen van liefde
verlangen en verdriet
die in onze longen wonen

en onvoorspelbaar ineens
uit de diepte van onze adem
naar buiten komen
strelend of stormend vol
ervaringen die ons laten
voelen wie we zijn en waar

het om gaat, de eeuwigheid
van ons leven te plukken
in de stroom van onze adem
die tevens andermans adem is
terwijl we volledig opgaan
in onze aanwezigheid

Gedicht 4902
Amsterdam, 2023-01-01

Het grondbeginsel hoop (Ernst Bloch) - 1959
Utopie: het woord waarvan de betekenis het midden houdt tussen "niet bestaande plaats/samenleving" en "goede plaats / gelukkige samenleving"
Carpe diem = Pluk de dag (Horatius, 23 vC)
Carpe aeternitatem in momento = Pluk de eeuwigheid in het ogenblik (Ernst Bloch, 1954-1959, in: "Das Prinzip Hoffnung" / "Het grondbeginsel hoop")

Bundel: Het drama 
Trefwoord: Leven: stroom 
Trefwoord: Geluk: verbondenheid 
Eerbetuiging: Bloch, Ernst 

Zywa People's person

We danced to a new year
in the utopia of the music
and the Golden Oldie
songs of love, longing
and sorrow that live
in our lungs

and emerge unpredictably
all of a sudden from the depths
of our breath
caressing or storming full
of experiences that make us
feel who we are

and what it's all about, seize
the eternity of our lives
in the stream of our breath
which is also the breath of others
while we are completely
engrossed in our presence

Poem 4905
Amsterdam, 2023-01-01

The principle of hope (Ernst Bloch) (1959)
Utopia: the word whose meaning lies midway between "not-existent place/society" and "good place / happy society"
Carpe diem = Seize the day (Horace, 23 BC)
Carpe aeternitatem in momento = Seize eternity in the moment (Ernst Bloch, 1954-1959, in: "Das Prinzip Hoffnung" / "The principle of hope")

Collection: The drama 
Keyword: Life: stream 
Keyword: Happiness: connection 
Tribute to: Bloch, Ernst 

Zywa Menschenmensch

Wir tanzten zu einem neuen Jahr
in der Utopie der Musik
und die immergr├╝nen
Lieder von Liebe, Leid
und Sehnsucht
die in unseren Lungen leben

und unvorhersehbar pl├Âtzlich
aus den Tiefen unseres Atems
herauskommen
streichelnd oder st├╝rmend voller
Erlebnisse, die uns sp├╝ren lassen
wer wir sind und wo-

rum es geht, die Ewigkeit
unseres Lebens zu pfl├╝cken
im Strom unseres Atems
der auch der Atem anderer ist
w├Ąhrend wir v├Âllig
in unserer Anwesenheit aufgehen

Gedicht 4906
Amsterdam, 2023-01-02

Das Prinzip Hoffnung (Ernst Bloch) (1959)
Utopie: das Wort, dessen Bedeutung zwischen "nicht existierender Ort/Gesellschaft" und "guter Ort / gl├╝ckliche Gesellschaft" liegt
Carpe diem = Pfl├╝cke den Tag (Horaz, 23 v. Chr.)
Carpe aeternitatem in momento = Pfl├╝cke die Ewigkeit im Moment (Ernst Bloch, 1954-1959, in: "Das Prinzip Hoffnung")

Band: Das Drama 
Stichwort: Leben: Strom 
Stichwort: Glueck: Verbundenheit 
Ehrerweisung an: Bloch, Ernst 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
┬ę Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto