Zywa Het was een openbaring

Hopend op een goed leven
hebben we de dagelijkse zorgen
en ongemakken er voor over

In het zicht van de eeuwigheid
van ieders respect en elk
denkbaar genot houden we vol

En omdat het niet te koop is
eigende de handelaar het zich toe
Het was een openbaring

voor hem, dat dat gewoon kon!
Juist op deze heilige plek
van de versmade oudste zoon

die bij een van de bezoeken
van zijn vader met hem
de kubus herbouwde

om zich te onderwerpen
aan de heilige belofte
van vele uitverkorenen

Gedicht 4909
Amsterdam, 2023-01-02

Handelaar: Mohammed in het jaar 610
Oudste zoon: van Abraham, te weten Isma√ęl
Kubus (dobbelsteen): al-Ka'aba
Onderwerping: al-islam
Vele uitverkorenen: Genesis 17:20

Bundel: Uit Heilige Boeken [2] 
Trefwoord: Openbaring 
Trefwoord: Bijbel^ 

Zywa It was a revelation

Hoping for a good life we bear
the daily worries and the hardship

Within sight of the eternity
of everyone's respect and every
delight imaginable, we persevere

And as it is not for sale
the trader appropriated it
It was a revelation

to him that this was possible!
Just in this sacred place

of the despised eldest son
who at one of his father's visits
rebuilt the cube with him

to submit
to the sacred promise
of many chosen ones

Poem 4912
Amsterdam, 2023-01-03

Trader: Muhammad in the year 610
Eldest son: of Abraham, namely Ishmael
Cube: (dice): al-Ka'bah
Submission: al-islam
Many chosen ones: Genesis 17:20

Collection: From Sacred Scriptures [2] 
Keyword: Revelation 
Keyword: Bible^ 

Zywa Es war eine Offenbarung

In der Hoffnung auf ein gutes Leben
tragen wir die täglichen Sorgen
und die Ungemach

In Sichtweite der Ewigkeit
des Respekts aller und aller
denkbaren Vergn√ľgens halten wir durch

Und da es nicht zum Kauf ist
hat der Kaufmann es sich angeeignet
Es war eine Offenbarung
f√ľr ihn, dass dies m√∂glich war!

Gerade an diesem heiligen Ort
des verschmädeten ältesten Sohnes
der bei einem Besuch seines Vaters

mit ihm den Kubus wieder aufgebaut hat
um sich dem heiligen Versprechen
vieler Auserwählter zu unterwerfen

Gedicht 4913
Amsterdam, 2023-01-03

Kaufmann: Mohammed im Jahr 610
√Ąltester Sohn: von Abraham, n√§mlich Ismael
Kubus (W√ľrfel): al-Ka'ba
Unterwerfung, Hingabe: al-islam
Viele Auserwählter: Genesis 17:20

Band: Aus Heiligen Schriften [2] 
Stichwort: Offenbarung 
Stichwort: Bibel^ 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto