Zywa Makke schapen

Ik denk aan denkers
die van de oude verhalen
en de nieuwe praatjes
andere kanten beschrijven

die als nieuw observeren
wat er is en iets anders
opmerken dan gangbaar is en
dat in de werkelijkheid leggen

Precies dat reageren
op wat er al is
is oorspronkelijkheid
of de illusie ervan

In een eerdere tijd
zou ik zo'n denker zijn geweest
maar nu heeft dat geen nut
in het gemakkelijke leven

van gegoede burgers, geen nut
voor verschoppelingen, geen nut
voor buitenstaanders, geen nut
voor mijn erfgenamen

Gedicht 5153
Amsterdam, 2023-05-03

Consumptiemaatschappij
"One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society" ("De eendimensionale mens. Studie over de ideologie van de geavanceer-de industri├źle samenleving", 1964, Herbert Marcuse)

Bundel: Het licht van de woorden 
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Verstand: kritisch 

Zywa Sheeple

I think of thinkers
who describe other sides
of the old stories
and the new talk

who observe what is there
as new and notice something
other than is accepted and
put that into reality

Precisely this responding
to what is already there
is originality
or the illusion of it

In an earlier time
I would have been such a thinker
but now it is of no use
in the easy lives

of well-to-do citizens, no use
to outcasts, no use
to outsiders, no use
to my heirs

Poem 5155
Amsterdam, 2023-05-04

Consumer society
"One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society" (1964, Herbert Marcuse)

Collection: The light of words 
Collection: Life line 
Keyword: Reason: critical 

Zywa Schafmenschen

Ich denke an Denker
die andere Seiten
der alten Geschichten und
des neuen Geredes beschreiben

die das, was da ist, als neu
beobachten und etwas anderes
bemerken als ├╝blich ist und
das in die Realit├Ąt legen

Genau dieses Reagieren
auf das, was bereits da ist
ist Originalit├Ąt
oder die Illusion davon

In fr├╝herer Zeit
w├Ąre ich so ein Denker gewesen
aber jetzt n├╝tzt es nichts
im bequemen Leben

wohlhabender B├╝rger, n├╝tzt es nichts
f├╝r Ausgesto├čene, n├╝tzt es nichts
f├╝r Au├čenstehende, n├╝tzt es nichts
f├╝r meine Erben

Gedicht 5156
Amsterdam, 2023-05-04

Konsumgesellschaft
"One-Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society" ("Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft", 1964, Herbert Marcuse)

Band: Das Licht der Worte 
Band: Lebenslinie 
Stichwort: Verstand: Kritisch 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
┬ę Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto