Zywa Lief lijfhuis [3]

De lange weg terug
naar oude drempelwaarden
van mijn huid, het alarm
vervangen door een melding
zonder crisisoverleg

en meer
dan de sensatie
van geuren en smaken
en meer
dan de voldoening
van kracht en moeheid

en meer
dan lachspieren om te voelen
dat ik contact heb
tussen het denken door
Veel op afstand plaatsen
om dichtbij ruimte te hebben

om in balans te zijn
en van mezelf te houden
aanrakingen onbevangen
toe te laten, niet sluipend
als de geur van blauweregen

Gedicht 5250
Amsterdam, 2023-06-26

Bundel: Blauwe plekken 
Trefwoord: Identiteit: lichaam 
Trefwoord: Aanraking 
Opgedragen aan: Maria Godschalk 

Zywa Dear bodyhome [3]

The long way back
to my skin's old threshold
limits, replacing the alarm
with a notification
without crisis consultation

and more
than the sensation
of smells and tastes
and more
than the satisfaction
of strength and fatigue

and more
than laughing muscles to feel
there is contact
in between thinking
Placing a lot at a distance
to have space close by

to be balanced
and to love myself
to accept touches
uninhibited, not creeping
like the scent of wisteria

Poem 5251
Amsterdam, 2023-06-27

Collection: Bruises 
Keyword: Identity: body 
Keyword: Touch 
Dedicated to: Maria Godschalk 

Zywa Liebes Körperheim [3]

Der lange Weg zurück
zu alten Schwellwerten
meiner Haut, den Alarm
durch eine Meldung
ohne Krisenberatung ersetzen

und mehr
als die Empfindung
von Gerüchen und Geschmäckern
und mehr
als die Befriedigung
von Kraft und Müdigkeit

und mehr
als Lachmuskeln um zu spüren
dass ich Kontakt habe
zwischen dem Nachdenken
Viel auf Distanz platzieren
um in der Nähe Raum zu haben

um ausgeglichen zu sein
und mich selbst zu lieben
Berührungen unbefangen
zu empfangen, nicht schleichend
wie der Duft von Blauregen

Gedicht 5252
Amsterdam, 2023-06-27

Band: Prellungen 
Stichwort: Identitaet: Koerper 
Stichwort: Beruehrung 
Gewidmet: Maria Godschalk 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto