Op de berg roep ik:

er is niets! en de echo –


antwoordt: is niets iets?


I shout: it's nonsense!Ich rufe: alles
and the echo answers me:ist Unsinn! und das Echo –

is nonsense sense?sagt: ist Unsinn Sinn?

Amsterdam, 2014-03-16
Gerard Reve publiceerde in 1968 en in de bundel “Het zingend hart” (1973) het gedicht “Een zoeker”:

Ik sta op de rand der wereld
en roep: 'Waar zijt Gij?'
De echo antwoordt: 'Zijt gij? Gij?'

Bundel: Uit Heilige Boeken 
Trefwoord: Godsdienst 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater