Draaiende zonnen

en donderfirmamenten:


heroïsch vuurwerk!


The revolving sunsDrehende Sonnen
in the thunderfirmaments:und Donnerfirmamente:
heroic fireworks!Heldenfeuerwerk!

Gedicht H1585
Amsterdam, 2016-11-03

#149 - Tom Poes en de kaligaar (Marten Toonder) - 1975
Stripverhaal #149 (stroken 8190-8249), strook 8239

Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Geweld:  
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto