Uit goedheid doe ik

alles graag groot, leer van mij:


klein is goed genoeg.


Out of my kindnessAus Güte mach ich
I do things big, learn from me:alles groß, lerne von mir:
small is good enough.klein ist gut genug.

Gedicht H1587
Amsterdam, 2016-11-05

#105 - Tom Poes en de grootdoener (Marten Toonder) - 1964
Stripverhaal #105 (stroken 5056-5077 en 2090-5140), strook 5140

Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Goedheid 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto