Boeken verrijken,

ze geven me een gevoel --


van zitterigheid.


Books are enriching,B├╝cher bereichern,
they're giving me a feeling --sie geben mir ein Gef├╝hl --

of sedentarny.von Sitzerigkeit.

Amsterdam, 2016-12-25
#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) ľ 1972
Stroken 7381-7441
Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Cultuur 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater