Boeken verrijken,

ze geven me een gevoel --


van zitterigheid.


Books are enriching,B├╝cher bereichern,
they're giving me a feeling --sie geben mir ein Gef├╝hl --
of sedentarny.von Sitzerigkeit.

Gedicht H1630
Amsterdam, 2016-12-25

#138 - Heer Bommel en de kwinkslagen (Marten Toonder) - 1972
Stripverhaal #138 (stroken 7381-7441), strook 7381

Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Cultuur 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto