Die ouderdomskwaal,

weet je wel, die heb ik dus --


maar dan type 3.


That old age problem,
of course you know, I have it --

anyway, type 3!

Amsterdam, 2019-03-28
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Ouderdom 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater