Breng me na mijn dood

mijn tijd terug, ik wil nog –


steeds opstandig zijn.


Bring me back my timeBring mir meine Zeit
after my death, I still want –zurück, ich möchte immer –

to be rebellious.noch rebellisch sein.

Amsterdam, 2020-03-08
Afscheid van het engagement - 3 – 1975
Bundel “Verschrikkelijke winter”
Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Levenslust 
Eerbetuiging: Van de Waarsenburg, Hans 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater