Lopend aan de lijn

heb ik genoeg speelruimte –


om te huppelen.


Walking on a leash,An der Leine, schon,
I do have enough leeway –aber mit genug Spielraum –

to hop happily.herumzuhüpfen.

Amsterdam, 2020-06-14
De hond aan de lijn 215
Geciteerd in "De weerlegging van alle ketterijen" door tegenpaus Hippolytus van Rome, ca. 200
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Vrijheid 
Opdracht: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Zeno(n) - Citium 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater