Lopend aan de lijn

heb ik genoeg speelruimte --


om te huppelen.


Walking on a leash,An der Leine, schon,
I do have enough leeway --aber mit genug Spielraum --
to hop happily.herumzuhüpfen.

Gedicht H2730
Amsterdam, 2020-06-14

De hond aan de lijn - 215
Geciteerd in "De weerlegging van alle ketterijen" door tegenpaus Hippolytus van Rome, ca. 200

Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Vrijheid:  
Opgedragen aan: Maria Godschalk 
Eerbetuiging: Zeno(n) - Citium 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto