De beek buitelt speels

over zichzelf heen de berg af --


en drassigt het dal.


The torrent tumblingDer Wildbach taumelt
friskily over itself --über sich selbst hinunter --

soppies the valley.und sumpfigt das Tal.

Amsterdam, 2021-10-10
Gefluister (Felipe Waller) 2021
"Murmures" - III, V en VI, op 10 oktober 2021 uitgevoerd in het Orgelpark, door Idske Bakker en Liesbeth Vreeburg
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Leven: energie 
Componist: Waller, Felipe 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater