Storm, ik lig wakker

en hoor de sterren stampen --


in de nachtstallen.


Storm, I am awakeSturm, ich bin wach und
and I hear the stars stamping --höre die Sterne stampfen --
in the night stables.in den Nachtställen.

Gedicht H3504
Amsterdam, 2022-10-16

II. Scherenkust in de herfst - Storm (Tomas Tranströmer) - 1954
Gedicht "II. Skärgård på hösten - Stormen" (bundel "17 dikter")

Bundel: KiemStof 
Trefwoord: Natuur: elementen 
Eerbetuiging: Transtromer, Tomas 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto