Een wetenschapper

vreest dat hij iets niet weet, vlucht --


daarom in een niche.


A scientist fearsEin Wissenschaftler
not knowing something, he flees --f├╝rchtet Unwissenheit, flieht --
into a safe niche.in eine Nische.

Gedicht h3595
Amsterdam, 2022-12-02

Het Bureau - Plankton (Han Voskuil) - 1997
Roman
Blz. 551, Maarten Koning (1974)

Bundel: Het gaat wel [1974-1989] 
Trefwoord: Kennis: wetenschap 
Eerbetuiging: Voskuil, Han 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto