Hogepriesters en Hogepriesteressen wijden zich aan de heiligheid van het leven

Ik erken de heiligheid van mijzelf


Ik erken de heiligheid van andere wezens


High Priests and High Priestesses dedicate themselves to the sanctity of lifeHohepriester und Hohepriesterinnen widmen sich der Heiligkeit des Lebens
I acknowledge my own holinessIch erkenne meine eigene Heiligkeit an

I acknowledge the holiness of other beingsIch erkenne die Heiligkeit anderer Wesen an

Amsterdam, 2001-04-17
Ook ik heilig wat ik doe 0
Ik erken verbonden te zijn met alles
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Heiligheid 
Opdracht: n408 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater