Hogepriesters en Hogepriesteressen
wijden zich aan de heiligheid van

Ik erken de heiligheid van mijzelf


Ik erken de heiligheid van andere wezens


High Priests and High Priestesses
dedicate themselves to the sanctity of life
Hohepriester und Hohepriesterinnen
widmen sich der Heiligkeit des Lebens
I acknowledge my own holinessIch erkenne meine eigene Heiligkeit an
I acknowledge the holiness of other beingsIch erkenne die Heiligkeit anderer Wesen an

Gedicht Q104
Amsterdam, 2001-04-17

Ook ik heilig wat ik doe - 0
Ik erken verbonden te zijn met alles

Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Godsdienst: heiligheid 
Opgedragen aan: n408 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto