Adem de wadem,

en zie de werkelijkheid --


in haar schone schijn.


Inhale the fumegus,Atem den Schwaden,
and you'll see reality --und sehe die Wirklichkeit --
in it's delusion.in ihrem Traumbild.

Gedicht S0438
Amsterdam, 2016-11-29

#165 - Heer Bommel en de wadem (Marten Toonder) - 1980
Stripverhaal #165 (stroken 0582-0664 en 0666-0677), strook 621

Bundel: toonder Toonder 
Trefwoord: Illusies: wens 
Eerbetuiging: Toonder, Marten 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto