Schrijvers herhalen

wat er om hen heen gebeurt --


Luider en groter!


The writer repeatsSchriftsteller wieder-
what he watches happening --holen einfach was geschieht --
Louder and bigger!Lauter und größer!

Gedicht s0874
Amsterdam, 2019-05-26

Brieven uit Genua (Ilja Leonard Pfeijffer) - 2016
25 februari 2015

Bundel: Paleis van de nacht 
Trefwoord: Schrijverschap 
Eerbetuiging: Pfeijffer, Ilja Leonard 
Zywa
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto