Probleemjongeren

sluiten we op, onwillig --


schuld te bekennen.


We lock up troubledDie Problemkinder
teens, being too reluctant --sperren wir ein, ohne Schuld --
to take any blame.einzugestehen.

Gedicht S0924
Amsterdam, 2019-08-04

Zomeravondgesprek (Dimitri Verhulst) - 2019
Interview in NRC

Bundel: Mag Macht 
Trefwoord: Samen: maatschappij 
Eerbetuiging: Verhulst, Dimitri 
Zywa
Gebruik van de teksten is toegestaan mits
¬© Zywa vermeld wordt  (zie de regels bij  
Home )
GroepTerug5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosFoto