Ik ben een huis vol

goede wil, je bent welkom:


sticht vrede met mij.


I am a house fullWilkommen, mein Haus
of good will, you are welcome –ist voller Wohlgefallen:

to make peace with me.schließ Frieden mit mir.

Amsterdam, 2020-12-12
De Canisius-vertaling (1939) van Lukas 2:14 luidt “vrede op aarde onder de mensen van goede wil”
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Naastenliefde 
Zywa
Home Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater