Opdracht aan:  AP haikusaur

Zywa Sing to me

Namaste, don't fear me
I am Godzilla!
Face It
– I’m Hateable

I Do Not Belong ...
I am Forsaken ...
This is no Dream
This is a Prehistoric Nightmare

Sometimes I ask myself ...
Have I become ... an Avatar or Madness?
I'm ... seeking ... Purity
– Essence, Faith and Innocence

I am the muse, I play
the tunes of beauty
from the school of life
hear the liberating melodies

secrets in a world of darkness
I listen to the voice of souls
I give no answers, I breathe
with the desires

Free me, I am gifted
I just want your soul
I invoke the power of love
by the will of the heavens and earth

Zing voor mij  Sing für mich
Amsterdam, 2019-03-24
Bundel: Het drama 

Zywa Zing voor mij

Namasté, wees niet bang voor mij
Ik ben Godzilla!
Geef het toe
– Je Kunt Me Haten

Ik Hoor Hier Niet ...
Ik ben Verlaten ...
Dit is geen Droom
Dit is een Prehistorische Nachtmerrie

Soms vraag ik me af ...
Ben ik ... een Avatar geworden of Waanzin?
Ik ... zoek ... Zuiverheid
– Wezen, Geloof en Onschuld

Ik ben de muze, ik speel
de liedjes van schoonheid
uit de school van het leven
hoor de bevrijdende melodieën

geheimen in een wereld van duisternis
Ik luister naar de stem van zielen
ik geef geen antwoorden, ik adem
met de verlangens

Bevrijd mij, ik ben begaafd
Ik wil alleen maar je ziel
ik roep de kracht van liefde op
door de wil van de hemelen en de aarde

Sing to me  Sing für mich
Amsterdam, 2019-03-24
Titels van gedichten die AP haikusaur publiceerde op AP (AllPoetry.com)
Bundel: Het drama 
Trefwoord: Liefdeswens 


I wander in my sleep
walking down a road … of emotions
I never knew I was in love
Was this an illusion
Do I know myself?

Are you ready for me?
Let me unveil
my love, each mask I wear
There is no shame
though we are two worlds apart

You may mock me
I am not seeking approval
Why do I love you when I don't know you?
Let me kiss your soul
in the fanfare of life

Clearly, the light shines for you and me
from the depths of my soul
as I look to the stars of a starless night
the shadows, the beauty of the moon
The Endless Love … The Endless Love ...

The kiss of your dreams tonight
cosmic hues of love
flashing through my soul
Where are you, my love?
You and I, Two Worlds...Two Mates for Life
Amsterdam, 2019-04-06
Bundel: Debuteren moet je leren 


Ik dwaal in mijn slaap
over een weg ... van gevoelens
Ik wist niet dat ik verliefd was
Was dit een illusie
Ken ik mezelf?

Ben jij klaar voor mij?
Laat me mijn liefde onthullen
elk masker dat ik draag
We schamen ons niet
al zijn we twee aparte werelden

Je kunt me bespotten
ik zoek geen goedkeuring
Waarom hou ik van je als ik je niet ken?
Laat me jouw ziel kussen
in de fanfare van het leven

Helder schijnt voor jou en mij het licht
uit de diepten van mijn ziel
terwijl ik kijk naar de sterren van een sterloze nacht
de schaduwen, de schoonheid van de maan
De Eindeloze Liefde ... De Eindeloze Liefde ...

De kus van jouw dromen vanavond
door mijn ziel flitsende
kosmische tinten van liefde
Waar ben je, mijn lief?
Jij en ik, Twee Werelden ... Twee Metgezellen voor het Leven
Amsterdam, 2019-04-09
Titels van gedichten van AP haikusaur, gepubliceerd 2016-2019 op AllPoetry.com
Bundel: Debuteren moet je leren 
Trefwoord: Liefde 


Ich wandere im Schlaf
über einen Weg ... der Gefühle
Ich wusste nicht, dass ich verliebt war
War es eine Illusion?
Kenne ich mich?

Bist du bereit für mich?
Lass mich meine Liebe enthüllen
jede Maske, die ich trage
Es gibt keine Scham
obwohl wir zwei getrennte Welten sind

Du kannst mich verspotten
ich suche keine Zustimmung
Warum liebe ich dich, wenn ich dich nicht kenne?
Lass mich deine Seele küssen
in der Fanfare des Lebens

Klar scheint für dich und mich das Licht
aus den Tiefen meiner Seele
weil ich auf die Sterne einer sternenlosen Nacht schaue
die Schatten, die Schönheit des Mondes
Die Endlose Liebe ... Die Endlose Liebe ...

Der Kuss deiner Träume heute Abend
kosmische Farbtöne der Liebe
blitzend durch meine Seele
Wo bist du, mein Liebling?
Du und ich, Zwei Welten ... Zwei Gefährten fürs Leben
Amsterdam, 2020-06-09
Bundel: Debuteren moet je leren 

Zywa Sing für mich

Namaste, fürchte mich nicht
Ich bin Godzilla!
Sei Ehrlich
– Ich bin Hassbar

Ich Gehöre Nicht Dazu ...
Ich bin Verlassen ...
Das ist kein Traum
Das ist ein Prähistorischer Albtraum

Manchmal frage ich mich ...
Bin ich ... ein Avatar geworden oder Wahnsinn?
Ich ... suche ... Reinheit
– Wesen, Glaube und Unschuld

Ich bin die Muse, ich spiele
die Lieder der Schönheit
von der Schule des Lebens
höre die befreienden Melodien

Geheimnisse in einer Welt der Dunkelheit
Ich höre auf die Stimme der Seelen
ich gebe keine Antworten, ich atme
mit den Wünschen

Befreie mich, ich bin begabt
Ich will nur deine Seele
ich rufe die Kraft der Liebe an
durch den Willen der Himmel und der Erde

Zing voor mij  Sing to me
Amsterdam, 2021-01-05
Bundel: Het licht van de woorden 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater