Opdracht aan:  Afke Berkhout

Zywa In mijn schrijn

Tussen het tastbare verleden
weeg ik af wat ik kan
opruimen, weeg ik af
wat ik kan

Al deze vertrouwde spullen
kleinigheden, een grote koffer
voor een grote reis, met een kopie
van mijn paspoort van toen

Voor ik de dozen open, draai ik
het opschrift naar me toe
Ja, ik weet het nog
Het is er nog, stofvrij

Keukengerei en serviesgoed
lege lijsten en wat
onderdelen voor het geval dat
zich niet heeft voorgedaan

Ik ken de verhalen
die erbij horen en ik voel
een tijdsverschil dat niet bestaat
in mijn herinnering aan toen

In my shrine  In meinem Schrein
Amsterdam, 2020-10-26
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Verleden 

Zywa In my shrine

Between the tangible past
I weigh what I can
put away, I weigh
what I can

All this familiar stuff
tiny things, a large suitcase
for a big trip, with a copy
of my passport from that time

Before I open the boxes, I turn
the superscription towards me
Yes, I remember
It's still there, dust-free

Kitschen equipment and crockery empty frames and some
parts, just in case
which has not yet occurred

I know the stories
that go with it and I feel
a time difference that does not exist
in my memory of those days

In mijn schrijn  In meinem Schrein
Amsterdam, 2020-10-27
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa In meinem Schrein

Zwischen der greifbaren Vergangenheit
wäge ich ab, was ich aufräumen kann
wäge ich ab, was ich kann

All diese vertrauten Sachen
Kleinigkeiten, ein großer Koffer
für eine große Reise, mit einer Kopie
meines Reisepasses aus dieser Zeit

Bevor ich die Kartons öffne, drehe ich
die Aufschrift zu mir
Ja, ich erinnere mich
Es ist immer noch da, staubfrei

Küchenausrüstung und Geschirr
leere Rahmen und einige
Teile, nur für den Fall
der nicht aufgetreten ist

Ich kenne die Geschichten
die dazu gehören und ich fühle
einen Zeitunterschied, der nicht existiert
in meiner Erinnerung an damals

In mijn schrijn  In my shrine
Amsterdam, 2020-10-27
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa Niet even tussendoor

Op de fiets kwam ik tot Poppel
en Kleef, het buitenland
Vrienden woonden in Gendt

Ik kreeg stevige dijen en kuiten
de school was in de stad
de hogeschool in een andere stad

Toen paste mijn wereld niet meer
in een cirkel van een uur gaans
maar in Amsterdam was het weer

zoals in mijn kindertijd, alles
dichtbij, de wereld groot genoeg
om er op eigen kracht in te bewegen

Nieuwe vrienden binnen bereik
en af en toe nieuwe buren
maar familieleden versnipperd

over verre streken, soms bereisd
in gespreks- en motortijd, nooit even
tussendoor bij elkaar

Not just in between  Nicht kurz zwischendurch
Amsterdam, 2020-11-22
13 km Van Musschenbroekstraat 4 in Tilburg naar Poppel
15 km Bongerdstraat 82 in Beek (Berg en Dal) naar Gendt
18 km via Kranenburg naar Kleef (40 km naar Kevelaer)
13 km van Amsterdam Oud-West naar Zaandam
15 km van Amsterdam Oud-West naar Gaasperdam

Bundel: De trek 
Trefwoord: Samen / Verbonden 

Zywa Not just in between

By bike, I came to Poppel
and Cleves, abroad
Friends lived in Gendt

I got firm thighs and calves
school was in the city
college in another city

Then my world no longer fitted
in a circle of an hour's travel
but in Amsterdam it was again

like in my childhood, everything
nearby, the world big enough
to move in it under my own power

New friends within reach
and occasionally new neighbours
but family members scattered

across distant regions, sometimes travelled
in call and engine time, never just
together in between

Niet even tussendoor  Nicht kurz zwischendurch
Amsterdam, 2020-11-25
Bundel: De trek 

Zywa Nicht kurz zwischendurch

Mit dem Fahrrad kam ich bis Poppel
und Kleve, ins Ausland
Freunde lebten in Gendt

Es gab mir feste Schenkel und Waden
die Schule war in der Stadt
die Hochschule in einer anderen Stadt

Dann passte meine Welt nicht mehr
in einen Kreis von einer Wegstunde
aber in Amsterdam war es wieder

wie in meiner Kindheit, alles
in der Nähe, die Welt groß genug
um mich aus eigener Kraft darin zu bewegen

Neue Freunde in Reichweite
und gelegentlich neue Nachbarn
aber Familienmitglieder verstreut

über entfernte Regionen, manchmal bereist
in Gesprächs- und Motorzeit, niemals kurz
zwischendurch zusammen

Niet even tussendoor  Not just in between
Amsterdam, 2020-11-25
Bundel: De trek 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater