Opdracht aan:  Dory de Kok


In de kronkel van de beek

zakken mijn gedachten weg
tussen zonvlekken verglijdend
water en zwevende tinten

groen. Er drijft niets
tegen de stroom in. Ik
voel onder de waterspiegel

ruimte voor geheimen
schuilplaatsen van wat
de toekomst wordt, misschien

Mijn vriendinnen steken kaarsen op
en zullen op de terugweg praten
over de jongens op de banken

maar ik zit liever ongestoord
onder de heilige eiken
in de kronkel van de beek
, 2014-08-29
Signum = teken, Gods zegen
Doron = geschenk, handpalm

Bundel: Webhof 
Trefwoord: Verwachting 
Trefwoord: NED-Oirschot# 

Zywa Zegen

De palm van een hand
is het teken van goede bedoelingen
     ik ben niet gewapend
     dat is mijn geschenk

zo ligt alles
in ieders handen
     leef met mij
     ik zal je helpen

Mijn handpalm zegt
wie ik ben, vraagt jou
     wie jij wil zijn
     voor jezelf en mij

voor de vergetelheid
uitwist wie ik niet hielp
     om te groeien, en waarom
     ik niet bloeide

Mijn lief doet dingen
die een geschenk zijn
     zo heet ze
     als teken

Blessing  Segen
Amsterdam, 2014-09-19
Bundel: Ik ben 
Trefwoord: Samen / Verbonden 

Amsterdam, 2016-05-01
Bundel: Ogen lippen borst en buik 
Trefwoord: Geborgenheid 

Amsterdam, 2017-03-13
Bundel: Webhof 

Zywa Saturday morning

Saturday morning breakfast
in bed, each part of
my body in its place

at ease, happiness down to my toes
the sun shining andante over
the birds in the garden and you

say: you are beautiful
the elephants colour
with your skin

The brown elephants
on the pillows
and there, our dance

on the picture at the table
it exists here and now
timeless and spacious

Zaterdagochtend  Samstagmorgen
Amsterdam, 2017-05-17
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Zaterdagochtend

Zaterdagochtend ontbijt
op bed, elk stukje van
mijn lichaam op de plaats

rust, geluk tot in mijn tenen
de zon straalt andante over
de vogels in de tuin en jij

zegt: je bent mooi
de olifanten kleuren
bij je huid

De bruine olifanten
op de kussens
en daar onze dans

op de foto bij de tafel
het bestaat hier en nu
tijdloos en ruim

Saturday morning  Samstagmorgen
Amsterdam, 2017-05-27
Bundel: Zonder reserve 
Trefwoord: Harmonie 

Zywa Wat kun je doen?

Wat zijn de grenzen van liefde?
Wat doe je met liefde
die terugslaat

op jezelf, retour afzender?
Moet je weggaan?
Maar hoe ga je weg

bij iemand om wie je geeft?
Je voelt de weerhaken
van je liefde snijden

in je geluk
Je voelt de pijn
van de schaafwonden

de pijn onder het bloed
van je partner
Wat kun je doen

om het beter te maken
als het niet meer past
wat je elkaar te geven hebt?

Er zijn grenzen aan liefde
aan wat je liefde vermag
als er geen bedding is

waarin ze kan stromen
zodat ze opdroogt en
jouw leven verdort

What can you do?  Was könntest du tun?
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 
Trefwoord: Liefdesverdriet 

Zywa What can you do?

What are the limits of love?
What can you do with love
that is blowing back

to yourself, return sender?
Should you leave?
But how do you leave

someone you care about?
You feel the barbs
of your love cut

in your happiness
You feel the pain
of the abrasions

the pain under the blood
of your partner
What can you do

to make it better
if it doesn't fit anymore
what you can give each other?

There are limits to love
to what your love can do
if there is no bed

in which it can flow
so it dries out and
your life withers

Wat kun je doen?  Was könntest du tun?
Amsterdam, 2019-01-27
Bundel: Vrijnd 

Zywa Blessing

The palm of a hand
is the sign of good intentions
     I am not armed
     that's my gift

so is everything
in everyone's hands
     live with me
     I will help you

My palm says
who I am, asking you
     who you want to be
     for yourself and me

before oblivion
erases who I didn't help
     to grow, and why
     I didn't bloom

My love does things
that are a gift
     it's her name
     as a sign

Zegen  Wehre dich
Amsterdam, 2019-06-20
Bundel: Ik ben 

Amsterdam, 2019-12-08
Bundel: Meer 
Trefwoord: Gemis 

Amsterdam, 2019-12-08
Bundel: Meer 

Amsterdam, 2020-02-02
Bundel: Lilith's Krachten 
Trefwoord: Tijdelijkheid 

Amsterdam, 2020-02-04
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2020-02-04
Bundel: Lilith's Krachten 

Amsterdam, 2020-02-06
Eenvoud-schoonheid – 0
Wabi-sabi (Japan): Eenvoud-schoonheid
• beschouw slijtage als iets moois
• aanvaard de vergankelijkheid
• laat de littekens van het leven zien

Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Ouderdom 

Amsterdam, 2020-02-07
Bundel: Waaizand 

Amsterdam, 2020-02-07
Bundel: Waaizand 

Amsterdam, 2020-02-07
Bundel: Meer 


Een middag met vader
hij regisseert een toneelstuk
in het patronaatsgebouw en
ik dwaal ondertussen rond
over de zolder, kamer na kamer
muffe spullen van vroeger

heiligen die ik niet ken
van hout dat ik niet ken
glad en glanzend geboend
maar uit de gratie geraakt
soms nog als voorspraak
meegetroond in een optocht

hier zijn ze echt
hier kan ik ze ruiken
en aanraken, dichtbij
hun blik zien en op mij
voelen vanuit de hemel
vragend kijk ik hen aan
Amsterdam, 2020-03-01
Bundel: Waartussen 
Trefwoord: Godsdienst 


An afternoon with father
he directs a play
in the patron's building and
meanwhile, I wander around
the attic, room after room
musty stuff from the past

saints that I don't know
of wood that I don't know
smoothly and shiny waxed
but fallen out of favour
only sometimes as an advocate
carried on a throne in a procession

here they are real
here I can smell them
and touch them, see
their look close up and feel it
upon me from heaven
questioningly I look at them
Amsterdam, 2020-03-02
Bundel: Waartussen 


Ein Nachmittag mit Vater
er inszeniert ein Stück
im Patronatsgebäude und
währenddessen wandere ich herum
auf dem Dachboden, Raum für Raum
muffiges Zeug aus der Vergangenheit

Heiligen, die ich nicht kenne
aus Holz, das ich nicht kenne
glatt und glänzend gewachst
aber die Gunst verloren
nur manchmal als Fürsprache
auf einem Thron getragen in einer Prozession

hier sind sie echt
hier kann ich sie riechen
und berühren, ihren Blick
von nahem sehen und auf mich
fühlen, vom Himmel aus
fragend sehe ich sie an
Amsterdam, 2020-03-02
Bundel: Waartussen 


In der Windung des Baches

versinken meine Gedanken
zwischen Sonnenflecken gleitenden
Wassers und schwebenden Grüntönen

Nichts schwimmt
gegen den Strom. Unter
dem Wasserspiegel spüre ich

Raum für Geheimnisse
Verstecke von was
die Zukunft sein wird, vielleicht

Meine Freunde zünden Kerzen an
und werden auf dem Rückweg über
die Jungs auf den Bänken sprechen

aber ich sitze lieber ungestört
unter den heiligen Eichen
in der Windung des Baches
Amsterdam, 2020-03-24
Bundel: Webhof 

Zywa Samstagmorgen

Samstagmorgen Frühstück
im Bett, rührt euch!
für jeden Teil meines Körpers

Glück in meinen Zehen
die Sonne scheint andante über
die Vögel im Garten und du

sagst: du bist schön
die Elefanten passen
gut zu deiner Haut

Die braunen Elefanten
auf den Kissen
und dort unser Tanz

auf dem Bild am Tisch
es existiert hier und jetzt
zeitlos und geräumig

Zaterdagochtend  Saturday morning
Amsterdam, 2020-07-08
Bundel: Zonder reserve 

Zywa Segen

Die Fläche einer Hand
ist das Zeichen guter Absichten
     ich bin nicht bewaffnet
     das ist mein Geschenk

so ist alles
in jedermanns Händen
     lebe mit mir
     ich werde dir helfen

Meine Handfläche sagt
wer ich bin, fragt dich
     wer du sein willst
     für dich und für mich

bevor die Vergessenheit
auslöscht, wem ich nicht geholfen habe
     zu wachsen, und warum
     ich nicht geblüht habe

Meine Liebling macht Sachen
die ein Geschenk sind
     so heißt sie
     als Zeichen

Zegen  Blessing
Amsterdam, 2021-01-03
Bundel: Ik ben 

Zywa Was könntest du tun?

Was sind die Grenzen der Liebe?
Was machst du mit Liebe
die zurückschlägt

auf dich, zurück an den Absender?
Sollst du gehen?
Aber wie gehst du

von jemandem, um den du dich kümmerst?
Du fühlst die Widerhaken
deiner Liebe schneiden

in dein Glück
Du fühlst den Schmerz
der Schürfwunden

den Schmerz unter dem Blut
deines Partners
Was kannst du machen

um es zu verbessern
wenn es nicht mehr passt
was sie sich gegenseitig geben können?

Es gibt Grenzen für die Liebe
für das, was deine Liebe tun kann
wenn es kein Flußbett gibt

in dem sie fließen kann
so dass sie austrocknet und
dein Leben ausdörrt

Wat kun je doen?  What can you do?
Amsterdam, 2021-01-06
Bundel: Vrijnd 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater