Opdracht aan:  Ineke Jansen

Beek (Berg en Dal), 1972-10-12
Borduurgaren
Bundel: 1971-1974 

Beek (Berg en Dal), 1973-10-15
Olieverf op linnen
70x70cm / 77x77cm
Later opgedeeld en verstuurd als briefkaarten

Bundel: 1971-1974 

Zywa Verwant

Na zijn overlijden
spreken we elkaar
mijn warmte zoekt
bruggen en contact
over de leegte heen

rituelen zijn te koud
voor mijn ziel
ik wil dichterbij
in de onderstroom
van er zijn, bij elkaar

het vertrouwen voelen
en ontvangen dat we
zij aan zij evenwichtig
zullen herwortelen
Jij bent waar je was

midden in de kring
naast de open plek
die we beschutten
om dierbare bloemen
te laten bloeien

Akin  Verwandt
, 2017-11-24
Bundel: Andere tijden 
Trefwoord: Troost 

Zywa Akin

After his death
we talk
My warmth searches
for bridges and contact
across the emptiness

Rituals are too cold
for my soul
I want to be closer
in the underflow
of being there, feel

and receive together
the confidence
that we will reroot
balanced side by side
You are where you were

in the middle of the circle
next to the open space
which we preserve
for beloved flowers
to bloom

Verwant  Verwandt
, 2017-11-25
Bundel: Andere tijden 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Waaizand 
Trefwoord: Rouw 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Gemis 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Afscheid 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Trage cirkels 
Trefwoord: Familie 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Liefde voedt 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Groet van toen 
Trefwoord: Gemis 

Amsterdam, 2017-12-03
Bij de dood van Herman Huilmand
Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Zelfkennis 

Zywa In mijn bloed, door mijn hart

Jouw leven ruist nog
in mij, in mijn gedachten

denk je met mijn vragen mee
hoor ik uitspraken die je ooit deed

     Jouw leven ruist nog
     in mij, in mijn gevoelens

     beweeg je met mijn bloed mee
     voel ik je stromen door mijn hart

Jouw leven ruist nog
thuis, alsof je aanwezig bent

de warmte van jouw lichaam
ergens tastbaar dichtbij

     Soms is jouw stem er weer
     in de films die me laten voelen

     hoe het was, maar veel verder weg
     dan toen we ze samen bekeken

Jouw leven ruist nog
in de geuren van het bos

overvalt me in de seizoenen
vertrouwd op onverwachte plaatsen

In my blood, through my heart  In meinem Blut, durch mein Herz
, 2018-11-22
Bundel: Museum Het Gele Huis 
Trefwoord: Gemis 

Zywa In my blood, through my heart

Your life still rustles
in me, in my mind

you think along with my questions
I hear remarks you once made

     Your life still rustles
     in me, in my feelings

     you move along with my blood
     I feel you flow through my heart

Your life still rustles
at home, as if you were present

the warmth of your body
somewhere tangibly close

     Sometimes your voice is there again
     in the movies that make me feel

     what it was like, but much further away
     than when we watched them together

Your life still rustles
in the scents of the woods

taking me by surprise in the seasons
familiar in unexpected places

In mijn bloed, door mijn hart  In meinem Blut, durch mein Herz
, 2018-11-22
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Amsterdam, 2020-03-20
Overleden echtgenoot, geboren op 20 maart
Bundel: Nieuw Geleden 
Trefwoord: Gemis 

Amsterdam, 2020-11-24
Trouwdag (1978) en sterfdag (2017) van Herman Huilmand tijdens de pandemie
Voor Ineke Jansen

Bundel: Restanten 
Trefwoord: Liefdesrelatie 

Zywa Verwandt

Nach seinem Tod
sprechen wir uns
meine Wärme sucht
Brücken und Kontakt
über die Leere

Rituale sind zu kalt
für meine Seele
ich möchte näher
in der Grundströmung
des Daseins, gegenseitig

das Vertrauen spüren
und empfangen, dass wir
Seite an Seite ausgeglichen
wiederwurzeln werden
Du bist da, wo du warst

in der Mitte des Kreises
neben dem offenen Platz
den wir schützen
um kostbare Blumen
zum Blühen zu bringen

Verwant  Akin
Amsterdam, 2021-01-05
Bundel: Misthoorn 

Zywa In meinem Blut, durch mein Herz

Dein Leben raschelt immer noch
in mir, in meinen Gedanken

denkst du mit meinen Fragen mit
höre ich Aussagen, die du einmal gemacht hast

     Dein Leben raschelt immer noch
     in mir, in meinen Gefühlen

     bewegst du mit meinem Blut mit
     fühle ich dich durch mein Herz fließen

Dein Leben raschelt immer noch
zu Hause, als ob du anwesend wärst

die Wärme deines Körpers
irgendwo greifbar nahe

     Manchmal ist deine Stimme wieder da
     in den Filmen, die mich fühlen lassen

     wie es war, aber viel weiter weg
     als wenn wir sie zusammen gesehen haben

Dein Leben raschelt immer noch
in den Düften des Waldes

überfällt mich in den Jahreszeiten
vertraut an unerwarteten Orten

In mijn bloed, door mijn hart  In my blood, through my heart
Amsterdam, 2021-01-06
Bundel: Museum Het Gele Huis 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater