Opdracht aan:  Johan Arends

Beek (Berg en Dal), 1968-11-30
Potlood op papier
Bundel: 1967-1970 
Trefwoord: Portret 

Amsterdam, 2013-02-22
Kapel Canisius College, Nijmegen 1964-1970
Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Meditatie 

Zywa Orgel der eeuwigheid

Soms staat alles open en
stormt de wind de lade uit
vooronder de lege ruimte

van het schip in, trillend
tussen de banken en rondom
het altaar, de lucht leeft
in het heilige halfduister

Mijn bewustzijn zet uit
laat op oefeningen en improvisaties
gedachten zweven om ze te schikken
en op hun plaats te laten landen
tijdens de middagpauze in de kapel

Mijn jaren tien, de jaren zestig
van de eeuw, mediteren
in het heilige halfduister
van het orgel der eeuwigheid

Organ of eternity  Orgel der Ewigkeit
Amsterdam, 2014-08-08
1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Muziek 

Zywa Orgel der eeuwigheid

Soms staat alles open en
stormt de wind de lade uit
vooronder de lege ruimte

van het schip in, trillend
tussen de banken en rondom
het altaar, de lucht leeft
in het heilige halfduister

Mijn bewustzijn zet uit
laat op oefeningen en improvisaties
gedachten zweven om ze te schikken
en op hun plaats te laten landen
tijdens de middagpauze in de kapel

Mijn jaren tien, de jaren zestig
van de eeuw, mediteren
in het heilige halfduister
van het orgel der eeuwigheid

Organ of eternity  Orgel der Ewigkeit
Amsterdam, 2014-08-08
1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Muziek 

Zywa Fijndraden

Waar geen woorden voor zijn
is hier in de schemering
aanwezig, het geheim

nog niet te weten
hoe het verder gaat
maar wel het net in mij

te voelen samenkomen –
onzichtbare verbindingen
met de hartslagen van het leven

In woordloze taal verovert
het ademen van de pijpen
zacht golvend de ruimte

op de stilte en dan is niets
vanzelf muziek geworden –
nieuwe weefsels fijndraden

tussen kernen gevoel
van zielen ooit en ergens
in samenvloeiende tijd

Finethreads  Feinfäden
Amsterdam, 2014-08-15
1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: Levenslijn 
Trefwoord: Muziek 

Zywa Fijndraden

Waar geen woorden voor zijn
is hier in de schemering
aanwezig, het geheim

nog niet te weten
hoe het verder gaat
maar wel het net in mij

te voelen samenkomen –
onzichtbare verbindingen
met de hartslagen van het leven

In woordloze taal verovert
het ademen van de pijpen
zacht golvend de ruimte

op de stilte en dan is niets
vanzelf muziek geworden –
nieuwe weefsels fijndraden

tussen kernen gevoel
van zielen ooit en ergens
in samenvloeiende tijd

Finethreads  Feinfäden
Amsterdam, 2014-08-15
1967, Kapel Canisius College, Nijmegen
2017, Orgelpark, Amsterdam

Bundel: org elp ark 
Trefwoord: Muziek 

Zywa Finethreads

Which is beyond
words, is present here
in the twilight, the secret

not to know yet
how it will continue
but to feel the net

coming together in me –
invisible connections
to the heartbeats of life

In wordless language
the breathing of the pipes
conquers space from the silence

in gently waves and then by itself
nothingness has become music –
new webs of finethreads

between sense cores
of souls once and somewhere
in confluent time

Fijndraden  Feinfäden
Amsterdam, 2017-02-22
Bundel: Levenslijn 

Zywa Finethreads

Which is beyond
words, is present here
in the twilight, the secret

not to know yet
how it will continue
but to feel the net

coming together in me –
invisible connections
to the heartbeats of life

In wordless language
the breathing of the pipes
conquers space from the silence

in gently waves and then by itself
nothingness has become music –
new webs of finethreads

between sense cores
of souls once and somewhere
in confluent time

Fijndraden  Feinfäden
Amsterdam, 2017-02-22
Bundel: org elp ark 

Zywa Organ of eternity

Sometimes everything is open and
the wind rushes out of the chest
downbelow into the empty space

of the ship, vibrating
between the pews and around
the altar, the air is alive
in the sacred semi-darkness

My consciousness expands
lets thoughts float on exercises
and improvisations to arrange them
and let them land in their place
during the lunch break in the chapel

My teens, the sixties
of the century, meditating
in the sacred semi-darkness
of the organ of eternity

Orgel der eeuwigheid  Orgel der Ewigkeit
Amsterdam, 2018-03-18
Bundel: org elp ark 

Zywa Organ of eternity

Sometimes everything is open and
the wind rushes out of the chest
downbelow into the empty space

of the ship, vibrating
between the pews and around
the altar, the air is alive
in the sacred semi-darkness

My consciousness expands
lets thoughts float on exercises
and improvisations to arrange them
and let them land in their place
during the lunch break in the chapel

My teens, the sixties
of the century, meditating
in the sacred semi-darkness
of the organ of eternity

Orgel der eeuwigheid  Orgel der Ewigkeit
Amsterdam, 2018-03-18
Bundel: Levenslijn 

Zywa Orgel der Ewigkeit

Manchmal ist alles offen und
stürmt der Wind aus der Lade
vorunter in den leeren Raum

vom Schiff, zitternd
zwischen den Bänken und um
den Altar herum, die Luft lebt
in der heiligen Halbdunkelheit

Mein Bewusstsein dehnt sich aus
lässt auf Übungen und Improvisationen
Gedanken schweben, um sie zu arrangieren
und an Ort und Stelle landen zu lassen
während der Mittagspause in der Kapelle

Meine Zehner, die Sechziger
des Jahrhunderts, meditieren
in der heiligen Halbdunkelheit
der Orgel der Ewigkeit

Orgel der eeuwigheid  Organ of eternity
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: org elp ark 

Zywa Orgel der Ewigkeit

Manchmal ist alles offen und
stürmt der Wind aus der Lade
vorunter in den leeren Raum

vom Schiff, zitternd
zwischen den Bänken und um
den Altar herum, die Luft lebt
in der heiligen Halbdunkelheit

Mein Bewusstsein dehnt sich aus
lässt auf Übungen und Improvisationen
Gedanken schweben, um sie zu arrangieren
und an Ort und Stelle landen zu lassen
während der Mittagspause in der Kapelle

Meine Zehner, die Sechziger
des Jahrhunderts, meditieren
in der heiligen Halbdunkelheit
der Orgel der Ewigkeit

Orgel der eeuwigheid  Organ of eternity
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: Levenslijn 

Zywa Feinfäden

Wofür es keine Worte gibt
ist hier in der Dämmerung
anwesend, das Geheimnis

noch nicht zu wissen
wie es weitergehen wird
aber schon zu spüren, wie

das Netz in mir zusammenkommt –
unsichtbare Verbindungen
zu den Herzschlägen des Lebens

In wortloser Sprache erobert
das Atmen der Pfeifen
sanft wellig den Raum

vor der Stille und dann ist nichts
von selbst zu Musik geworden –
neue Gewebe von Feinfäden

zwischen Kernen des Gefühls
von Seelen einmal und irgendwo
in zusammenfließender Zeit

Fijndraden  Finethreads
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: Levenslijn 

Zywa Feinfäden

Wofür es keine Worte gibt
ist hier in der Dämmerung
anwesend, das Geheimnis

noch nicht zu wissen
wie es weitergehen wird
aber schon zu spüren, wie

das Netz in mir zusammenkommt –
unsichtbare Verbindungen
zu den Herzschlägen des Lebens

In wortloser Sprache erobert
das Atmen der Pfeifen
sanft wellig den Raum

vor der Stille und dann ist nichts
von selbst zu Musik geworden –
neue Gewebe von Feinfäden

zwischen Kernen des Gefühls
von Seelen einmal und irgendwo
in zusammenfließender Zeit

Fijndraden  Finethreads
Amsterdam, 2020-11-04
Bundel: org elp ark 

Zywa Niet even tussendoor

Op de fiets kwam ik tot Poppel
en Kleef, het buitenland
Vrienden woonden in Gendt

Ik kreeg stevige dijen en kuiten
de school was in de stad
de hogeschool in een andere stad

Toen paste mijn wereld niet meer
in een cirkel van een uur gaans
maar in Amsterdam was het weer

zoals in mijn kindertijd, alles
dichtbij, de wereld groot genoeg
om er op eigen kracht in te bewegen

Nieuwe vrienden binnen bereik
en af en toe nieuwe buren
maar familieleden versnipperd

over verre streken, soms bereisd
in gespreks- en motortijd, nooit even
tussendoor bij elkaar

Not just in between  Nicht kurz zwischendurch
Amsterdam, 2020-11-22
13 km Van Musschenbroekstraat 4 in Tilburg naar Poppel
15 km Bongerdstraat 82 in Beek (Berg en Dal) naar Gendt
18 km via Kranenburg naar Kleef (40 km naar Kevelaer)
13 km van Amsterdam Oud-West naar Zaandam
15 km van Amsterdam Oud-West naar Gaasperdam

Bundel: De trek 
Trefwoord: Samen / Verbonden 

Zywa Not just in between

By bike, I came to Poppel
and Cleves, abroad
Friends lived in Gendt

I got firm thighs and calves
school was in the city
college in another city

Then my world no longer fitted
in a circle of an hour's travel
but in Amsterdam it was again

like in my childhood, everything
nearby, the world big enough
to move in it under my own power

New friends within reach
and occasionally new neighbours
but family members scattered

across distant regions, sometimes travelled
in call and engine time, never just
together in between

Niet even tussendoor  Nicht kurz zwischendurch
Amsterdam, 2020-11-25
Bundel: De trek 

Zywa Nicht kurz zwischendurch

Mit dem Fahrrad kam ich bis Poppel
und Kleve, ins Ausland
Freunde lebten in Gendt

Es gab mir feste Schenkel und Waden
die Schule war in der Stadt
die Hochschule in einer anderen Stadt

Dann passte meine Welt nicht mehr
in einen Kreis von einer Wegstunde
aber in Amsterdam war es wieder

wie in meiner Kindheit, alles
in der Nähe, die Welt groß genug
um mich aus eigener Kraft darin zu bewegen

Neue Freunde in Reichweite
und gelegentlich neue Nachbarn
aber Familienmitglieder verstreut

über entfernte Regionen, manchmal bereist
in Gesprächs- und Motorzeit, niemals kurz
zwischendurch zusammen

Niet even tussendoor  Not just in between
Amsterdam, 2020-11-25
Bundel: De trek 

Zywa
Componisten Duits Engels 5-7-5
Penseel PuimPuin Regen Liefdes
Verdicht Trekvogels Alsloos Theater