Opgedragen aan:  Marjoleine de Vos


Mijn ogen knippen

steeds plaatjes, die zijn van mij --


kijk maar wie ik ben.


My eyes are cuttingSchauend schneide ich
pictures, all the time, they're mine --Bilder, sie gehören mir --
just look who I am.sieh mal wer ich bin.

Gedicht H1286
Amsterdam, 2015-08-10
Sneeuwwitje tot de jager (Marjoleine de Vos) (2003) Gedicht (bundel "Kat van sneeuw")
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Identiteit 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Stem en daden darm

bloed en al die tenen, dat --


ben ik, zeggen ze.


Voice and acts bowelsStimme und Taten
blood and all those toes, that's it --Darm, Blut und alle Zehen --
that is me, they say.das bin ich, sagt man.

Gedicht H1287
Amsterdam, 2015-08-10
Ik zoek mij (Marjoleine de Vos) (2003) Gedicht (bundel "Kat van sneeuw")
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Identiteit 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Vol verwachting en

klaar om het op te schrijven:


het noorderlicht, ginds!


So expectant andVoller Erwartung,
ready to write it down:bereit es aufzuschreiben:
the northern lights, yon!Nordlicht, dort drĂĽben!

Gedicht S0321
Amsterdam, 2015-08-10
Mevrouw Despina ziet noorderlicht (2008) (Bundel "")
Bundel: Ongezien 
Trefwoord: Afstandelijkheid 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Steeds maar hoger gaan,

het mooiste uitzicht voorbij --


de kou in, de nacht.


Going higher andImmer höher, an
higher, beyond the best view --dem schönsten Aussicht vorbei --
to the cold, the night.in die kalte Nacht.

Gedicht H1288
Amsterdam, 2015-08-10
Een wandeltocht (Marjoleine de Vos) (2004) Gedicht (bundel "Het waait")
Bundel: Trekkracht& 
Trefwoord: Ambitie 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Geluk komt en gaat

voorbij, elke keer opnieuw --


is het nieuw en nu.


Happiness just comesGlĂĽck kommt und GlĂĽck geht
and goes, again and again --mal vorbei, immer wieder --
it is new and now.ist es neu und jetzt.

Gedicht H1289
Amsterdam, 2015-08-11
Heimwee naar de toekomst - 6 (Marjoleine de Vos) (2013) Gedicht (bundel "Uitzicht genoeg")
Bundel: Inneringen 
Trefwoord: Geluk / Ongelukkig zijn 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Oudjaar: we lachen

om 1 jaar, wijs tellen wij --


rustig de dagen.


New YearÂ’s Eve: we laughNeujahr: wir lachen
at 1 year, we keep counting --um 1 Jahr und wir zählen --
the days, quietly.ruhig die Tage.

Gedicht H1408
Amsterdam, 2016-04-13
Laatste dagen (Marjoleine de Vos) (2013) Gedicht (bundel "Uitzicht genoeg")
Bundel: Raspende mieren 
Trefwoord: Nieuwjaar 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 

Zywa 73 jaar Olympus

De oorlog was begonnen
door ruzie die klein begint
maar van geen ophouden weet
en eerzucht, koppigheid, wrok
de vernielzucht van mannen

Ver van het strijdgewoel
vergaderen de grote landen
op de ronde top van de Olympus
ze drinken nectar en kijken weg
in de verte hoe het verder moet

De rijke steden doen zielig
ze beklagen de mensen
de een naast de ander liggend
in het stof, maar de zon schijnt
en zegt: laat ze het zelf uitvechten

De een is voor de een
de ander voor de ander
ieder zit op zijn plaats
boos te broeden op plannen
wachtend op het donker

zinnend op verborgen acties
zeggend de wijste te zijn
die verder vooruit kijkt en
adviezen geeft in het veld
om het einde te bespoedigen

Mount Olympus, 73 years  73 Jahre Olymp
Gedicht 1747
Amsterdam, 2018-05-04
Verenigde Naties (sinds 24 oktober 1945)
Ilias (Homerus)

Bundel: PuimPuin 
Trefwoord: Oorlog / Dodenherdenking 
Eerbetuiging: Homerus 


Lezend beseffen

dat het ook over jou gaat --


die verleden tijd.


Read and realize
it also is about you --
this past history.

Gedicht H2328
Amsterdam, 2018-11-26
Oh, oh, Madame, overdrijft u niet? (Marjoleine de Vos) (2018) Column in nrc.next
Bundel: Zelf mijn museum 
Trefwoord: Verleden 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Ik fiets langs de wei,

het paard kijkt, misschien stop ik --


en raak ik hem aan.


I cycle along,
the horse watches me, maybe --
I'll stop and touch him.

Gedicht H2537
Amsterdam, 2019-08-03
Dat het dier je zag (Marjoleine de Vos) (2019) Artikel in nrc.weekend
Bundel: ZielZinZon 
Trefwoord: Contact 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 


Het hert is dichtbij,

ze ademt en kijkt, roerloos --


voel ik me gezien.


The deer is close by,
she breathes and looks, motionless --
I really feel seen.

Gedicht H2538
Amsterdam, 2019-08-03
Dat het dier je zag (Marjoleine de Vos) (2019) Artikel in nrc.weekend
Bundel: Innerst 
Trefwoord: Contact 
Eerbetuiging: De Vos, Marjoleine 

Zywa
OpdrachtenDuitsEngels5-7-5
PenseelPuimPuinRegenLiefdes
VerdichtTrekvogelsAlsloosTheater